Stadgar

Västergötlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadgar, såsom Svenska Ishockeyförbundets organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

Till höger hittar du stadgarna som fastställdes av årsmötet 13/6 2012.