Stadgar

Västergötlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadgar, såsom Svenska Ishockeyförbundets organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

Nedan hittar du stadgarna som fastställdes av årsmötet 9/6 2021.