Utmärkelser

Svenska Ishockeyförbundets förtjänstutmärkelser kan efter ansökan till Svenska Ishockeyförbundet utdelas till distrikt, förening och enskild person som uppfyller kraven för att erhålla respektive utmärkelse. 

Till höger hittar du länken till Svenska Ishockeyförbundets utmärkelser. 

Västergötlands Ishockeyförbunds utmärkelser är under arbete.