Valberedning

Valberedningen ska bestå av ledamöter av båda könen och utgörs av ordförande och 2 övriga ledamöter samt 3 suppleanter valda av Västergötlands ishockeyförbunds distriktsmöte. Förbundsstyrelsen utser en representant till valberedningen. 

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.

Valberedningens sammankallande är Bosse Tallbo och styrelsen representant är Birgitta Thilander.

Till höger hittar du alla kontaktuppgifter till Västergötlands Ishockeyförbunds valberedning.

(Källa: VIF stadgar §4.1 och förening.se)