Hedersledamöter


Hedersordförande Jan Andersson
Hedersordförande Bernt Svensson
Ledamot Birgitta Skoglund
Ledamot Ingmar Svensson
Ledamot Per-Håkan Lindahl
Ledamot Flemming Åkesson
Ledamot Roland Gustavsson
Ledamot Sven-Göran Bröske

Hedersordförande och hedersledamot väljs in enligt VIF stadgar §1.8 och har rätt att närvara vid distriktsstyrelsens sammanträden.