"Eja Ståhls Minne"


"Eja Ståhls Minne" delas ut i samband med Västmanlands Ishockeyförbunds årsmöte.

"Eja Ståhls Minne" är en penningsumma som testamenterats till Västmanlands Ishockeyförbund av framlidne hedersordförande Einar Ståhl och hans maka. Från detta belopp utdelas årligen stipendie/stipendier enligt nedan.

Stipendiet är avsett att användas som bidrag till utbilning av ledare inom ungdomsishockeyn och/eller som uppmuntran av lovande ungdom till en studieresa eller liknande.

Förslag på lämpliga stipendiater skall vara inlämnat till Västmanlands Ishockeyförbunds kansli (ca 1-1½ månad före Västmanlands Ishockeyförbunds årsmöte). Förslag får lämnas av föreningar, tillhörande Västmanlands Ishockeyförbund, samt styrelse- och kommittéledamöter i Västmanlands Ishockeyförbund.

Styrelsen för Västmanlands Ishockeyförbund utser antal stipendiater och stipendiebelopp, samt förfogar till fullo över banktillgodohavandets ökning eller minskning.

Ovanstående gäller tills vidare och kan, efter styrelsebeslut, ändras inom ramen för Einar Ståhls intentioner att främja den västmanländska ishockeyn.

Västmanlands Ishockeyförbund

Administrativa kommittén

Mottagare av "Eja Ståhls Minne"!

Uppdaterad: 17 OKT 2020 16:31 Skribent: Anette Blomdahl
E-post: This is a mailto link