Disciplin


Västmanlands Ishockeyförbund administrerar disciplinärenden för Västmanland. Disciplinärenden rörande regionala serier hanteras av Region Västs disciplinkommitté.Disciplinkommittén (DK)
Ordförande
Ledamot