Styrelsen


Västmanlands Ishockeyförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Ishockeyförbundet, och som har hemvist inom distriktets geografiska verksamhetsområde. Verksamheten i förbundet utövas inom det verksamhetsområde som omfattar Västmanlands län med undantag av Heby-Morgongåva-Östervålaregionen. Styrelsen
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare / Kassör
0733375145
Ledamot
Ledamot