Utveckling


Utvecklingskommittén ansvarar för att arrangera Distriktets ledarutbildningar. Utbildningarna arrangeras kontinuerligt under året och publiceras på Utbildningsportalen där även anmälan sker. Utvecklingskommité
Ledamot
Ledamot