Valberedningen


Valberedningen tar innan årsmötet fram förslag på nya/ befintliga  styrelseledamöter till kommande verksamhetsår. Senast 2 veckor innan årsmötet delges röstberättigade föreningar i dsitriktet valberedningens förslag. Valberedning
Sammankallande
Ledamot
Styrelsens representant