Reklam
Reklam
    Hem / Domare / Regelboken

Regelboken

Via länkarna till höger kan du ladda ner de aktuella regelböckerna. 

Via denna länk kan du ta del av samtliga regelförändringar i Elitregelboken inför säsongen 2021/2022.

* Populärversionen är en förkortad version av den officiella regelboken som innehåller de viktigaste reglerna.
** Regelbok för rekreationsishockey är ett komplement till den officiella regelboken.