Reklam
Reklam
    Hem / Domare / Utveckling / Campverksamheten

Campverksamheten

Talangutvecklingsprogrammet

Inför säsongen 2020 gör Svenska Ishockeyförbundet om sitt talangutvecklingsprogram. Detta innebär också förändringar för domarna. Kommande säsongen kommer en grupp av talangfulla domare selekteras i samråd med de fyra regionerna för att sedan under säsongen delta på de olika delarna i talangutvecklingsprogrammet.

Domarna som har tagits ut anses ha goda möjligheter att bliförbundsdomare inom en snar framtid. Domarna i programmet kommer attstå på en shortlist för att få provmatcher på förbundsnivå under säsongen. Parallellt med detta kommer domarna också att delta på Svenska Ishockeyförbundets talangutvecklingsprogram som inleds med TV-Puckens Gruppspel. 

Övriga delar i programmet är TV-Puckens slutspel i månadsskiftet oktober/november, samt Regionsoch Elitcamper för U16 i november och december. Domarna som inte tas ut till TV-Puckens slutspel kommer att tas ut till någon av dessa camper under hösten istället.

De olika delarna

TV-Puckens gruppspel (oktober)
TV-Puckens slutspel (oktober/november)
Regionscamp (november)
U16 Elitcamp (november/december)
Utvecklingscamper (februari-mars)