Reklam
Reklam
    Hem / Domare / Utveckling / DAIF / Verktygslåda DAIF

Verktygslåda DAIF

En aktiv domarverksamhet gynnar alla föreningar

Svenska Ishockeyförbundet är stolta över att presentera denna verktygslåda som är den slutprodukt efter det genomförda DAIF-projektet som startade i december 2015 och avslutades hösten 2016. Att kunna förse våra föreningar med färdiga idéer och verktyg som har visat sig vara framgångsrika i andra föreningar hoppas vi underlättar i föreningens arbete med domarverksamheten.

Det är vår fasta övertygelse att en förening som har en aktiv och välfungerande domarverksamhet skapar förutsättningar för att behålla sina medlemmar längre i aktiva funktioner som gynnar föreningen på flera sätt, dels genom den mångfald av aktiviteter man kan erbjuda samt att man skapar goda förutsättningar för ekonomiska besparingar som välutbildade lokala domare kan medföra på alla nivåer.

Projektets bakgrund

Svenska Ishockeyförbundet har tidigt slagit fast att en av de viktigaste delarna i en fungerande domarverksamhet är att man har en fungerande och kvalitetssäkrad verksamhet i föreningarna genom en DAIF. Säsongen 2012-2013 släppte Svenska Ishockeyförbundet en DAIF-handbok, en handbok och manual för en domaransvarig i föreningen som förklarade och berättade om rollen DAIF och olika viktiga aspekter som rörde ungdomsdomarverksamheten. Denna handbok har genom åren använts som ett verktyg för att skapa struktur och tydlighet för en DAIF och en förening som söker efter en individ som vill vara DAIF. Det som har lyfts upp och efterfrågats efter handbokens intåg var ett dokument med konkreta handlingar och åtgärder som en DAIF kan göra i sitt jobb i en förening.

Att få teoretisk kunskap om uppdraget och vilken roll man har var tillgodosett, det som saknades var de praktiska handlingarna som man kan arbeta med i respektive förening. Med denna bakgrund så skapades projektet DAIF-utveckling med deltagare från alla delar i svensk ishockey som har en god kunskap om rollen DAIF och en god erfarenhet av dennes vardag och uppgifter. Genom ett individuellt arbete tillsammans med utvecklande telefonmöten så har ishockeyförbundet möjliggjort en verktygslåda som ska skapa dessa konkreta handlingar som en DAIF kan nyttja i sitt arbete ute i föreningarna och i sitt dagliga arbete.

Delaktiga personer

Följande personer har varit delaktiga i att ta fram detta dokument: Christian Billing, Benny Lundgren, Markus Yngvesson, Jesper Karlsson, Thomas McCarthy, Emil Jonsson, Joel Hansson, Niklas Gustafsson och John Fransson. 

Länkar till dokumentet

Dokumentet är uppdelat i fem delar som kan laddas ner här intill. Samtliga filer är i PDF-format.

Svenska Ishockeyförbundet hoppas att dokumentet ska komma din förening till nytta. För synpunkter och tankar om projektet - kontakta Joel Hansson på This is a mailto link