Reklam
Reklam
    Hem / Domare / Utveckling / Supervisor / Handledning supervisor

Handledning supervisor

Häftet Handledning Supervisor beskriver hur du ska jobba med att coacha domarna på plats under matcherna. 

Målet med handledningen är att supervisors i sin roll som domarcoach ska få en likriktning från distriktsnivå till elitnivå och även nationellt. Möjligheten till utbildning och utveckling av både domare och supervisors blir bättre och den röda tråden kan följas genom hela organisationen. Samma information, utbildning och direktiv förmedlas vilket förhoppningsvis leder till nationell samsyn i många frågor.

Syftet med handledningen är att svensk ishockey:
- ska ha välutbildade /coachade domare på så många nivåer som möjligt.
- ska förbättra den övergripande kvaliteten på domare på alla nivåer.
- ska utveckla en hög standard när det gäller regeltolkning och tillämpning, positionering och tekniker.
- ska identifiera vilka domare som är aktuella för en högre nivå.
- ska ge domarna möjligheter att arbeta på deras lämpliga nivå.
- ska förbättra enhetligheten i uppföljningen på domarna i respektive nivå.

Handledningen kompletteras med tips och bilagor vilket på sikt kommer skapa ett uppslagsverk för supervisors såväl som för domare. Under fliken Utveckling finns mer information att tillgå.