Reklam
Reklam
  Hem / Nyheter från Svenska Ishock... / 2020 / Maj 2020 / Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer gällande Corona

Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer gällande Corona

Här kan du läsa Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer med anledning av situationen kring covid-19.

Allmänt

Vi följer föreskrifter, beslut, anvisningar och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen och håller oss uppdaterade löpande så att vi snabbt kan anpassa oss vid förändringar. Vårt fokus är att ta ansvar för folkhälsan och att bidra till att minska smittspridningen av covid-19.

Vid all verksamhet hos förbund, regioner, distrikt och föreningar gäller Folkhälsomyndighetens generella råd:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande
 • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.
 • Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska tydligt kommuniceras på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med idrottsaktiviteten

 

Folkhälsomyndighetens råd vid inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utifrån föreskriften om max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar rekommenderar Svenska Ishockeyförbundet, för att efterleva föreskriften, att ingen publik tillåts i samband med träning, match eller annan aktivitet inom ishockeyn. Endast aktiva och nödvändiga funktionärer medverkar vid aktiviteter.

 

För ytterligare information se:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-for-traningsmatcher/

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

 

Matcharrangemang och cuper

Idrott och fysisk aktivitet är en viktig del av folkhälsan i Sverige. Från och med den 14 juni har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra i sina föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper tillåts.

Idrottsföreningar eller andra arrangörer som planerar en tävling, cup eller match måste även fortsättningsvis vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning. Det gäller såväl under, som före och efter tävlingen, cupen eller matchen. De måste också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer.

Idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

 

Föreningsarrangemang som t.ex. träningar, camper och hockeyskolor

Då dessa aktiviteter och arrangemang skiljer sig åt i stor utsträckning så behöver varje förening som arrangör göra en riskbedömning och i de fall de beslutar genomföra arrangemanget upprätta en handlingsplan över hur föreskrifter, beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter efterlevs.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 

Årsmöten, utbildning m.m.

Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet som årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga möten är det allmänna rådet från folkhälsomyndigheten att skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor om det är möjligt eller genomföra dem digitalt, samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Varje förbund eller förening måste själva göra bedömningen om nödvändigheten av mötet och möjligheten att skjuta upp det eller genomföra det på ett alternativt sätt, t.ex. via telefon eller digitalt. Svenska Ishockeyförbundet anser att det är av yttersta vikt att Folkhälsomyndighetens allmänna råd efterlevs.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf

 

Övrigt

Dessa riktlinjer uppdateras löpande och det är viktigt att föreningar och SDF löpande håller sig informerade om de föreskrifter, beslut, anvisningar och rekommendationer som gäller vid respektive tidpunkt.

På riksidrottsförbundets hemsida samlar de information kring Corona och där finns ytterligare information.

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/