Reklam
Reklam
    Hem / Förening

Förening

Vill ni bilda en förening och bli medlem i Svenska Ishockeyförbundet. Här följer information om hur ni ska gå till väga.

Bilda en förening. Ni genomför ett bildandemöte där ni enas kring stadgar (se normalstadgar för förening nedan) samt utser styrelse.

Normalstadgar för förening

Ansök om organisationsnummer hos skatteverket.

Från den 1 januari 2014 sker ansökan om medlemskap i SF, samt namnändring, på ett digitalt ansökningsformulär via IdrottOnline.

På denna länk kan du läsa mer om hur ansökan om medlemskap i specialidrottsförbund går till https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening

Via denna länk görs föreningsansökan 
https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf