Hoppa till sidans innehåll

Räddande målvakt


fasth_montage_raddande3_535px
Täcka, Förflytta och Reagera / Agera

Även om det inte finns två målvakter som räddar pucken på exakt samma sätt i en given situation, är grunden för alla målvakters arbetssätt densamma oberoende av ålder, utvecklingsnivå eller stil.

Alla målvakter, oavsett om de är proffs i NHL eller just börjat i Tre Kronors Hockeyskola, kan bygga sitt spel på de tre delarna TÄCKA, FÖRFLYTTA OCH REAGERA/AGERA. En klar och tydlig spelidé som bygger på dessa enkla moment gör att ditt arbetssätt får struktur och på så sätt förenklas.

Genom att behärska grunderna i målvaktsspelet och med en ökad förståelse för hur de olika delarna täcka, förflytta och reagera/agera kan användas och kombineras, kan du hitta och utveckla strategier för att göra räddningar på ett likartat sätt varje gång du ställs inför en speciell typ av spelsituation.

Täcka

Inrikta dig på att göra dig stor samt spela samlat och vinkelrätt placerad i de lägen när du kan täcka hela målet som exempelvis i närspelssituationer och i extrema vinkellägen. Rädda genom att blocka, dvs. att helt enkelt vara i puckens väg med kropp och skydd som en sammanhållen blockyta, när detta är möjligt. I vinklarna försöker du röra dig och rädda stående eller möjligen stående på ett knä, om du är tillräckligt lång för det spelet.

Ett täckande spel förutsätter förstås att dina färdigheter när det gäller förflyttningsteknik är väl utvecklade.

I närspelet kan du koncentrera dig på att i första hand täcka vid isen med benskydden och klubbans blad eller sköld samt att vara så tät du kan. Minimera luckorna mellan benen samt mellan armar och kropp och tänk på att effekten av att närma dig pucken blir stor i närspelet. Du kan stänga hela målet genom att flytta dig framåt eller ibland enbart genom att föra fram klubba och handskar närmare pucken.

Även om hockeymålet alltid är lika stort, är det du själv som bestämmer storleken på den yta som du i praktiken har att täcka i varje given situation. Genom att förstå begreppet ”Box Control” kan du placera dig i rätt position (i sidled, djupled och vinkelrätt) i förhållande till pucken och målet och på så sätt täcka optimalt. Genom att utveckla ställningar som du kan arbeta i för att täcka maximalt både på höjden och på bredden, kan du välja att prioritera ett blockande spel. Det innebär att du i första hand väljer att rädda i en kompakt ställning, antingen genom att täcka hela målet eller genom att först reagera på skottets riktning och sen röra dig samlat in i skottlinjen.

Genom att förstå begreppet ”Box Control” kan du placera dig i rätt position.

Förflytta

Med en bra förmåga att förflytta dig stående och nere på isen, kan du i största möjliga utsträckning vara i rätt position för att spela ett täckande spel eller ta dig till en optimal position för att kunna agera. Träna att förflytta dig i alla riktningar, (djupled, sidled och rotationer) både i din stående arbets-ställning och när du är nere på isen efter räddningar och i närspelssituationer. Lägg därtill att förflyttningar i alla riktningar ska kunna kombineras både med förmågan att ta dig upp till stående efter en räddning och att ta dig ner på isen, för att du ska kunna vara i position och rädda.

Begränsande faktorer för din möjlighet att förflytta dig är främst din balans, styrka i ben och bål samt din teknik att trycka ifrån med skridskons innerskär. Vi brukar tala om tyngdpunktskontroll och ”Edge Control”.

Vid stående förflyttningar ska du, med bibehållen balans, kunna hitta frånskjut i alla riktningar med olika tekniker. Det är även viktigt att kunna avlasta trycket från skridskoskenans innerskär för att du ska kunna röra dig obehindrat i sidled. Du måste också kunna stoppa kontrollerat efter en förflyttning. När du står på ett knä och ska ändra position är det betydelsefullt att hitta den optimala vinkeln på underben och skridsko för att kunna få grepp i isen och trycka ifrån. I situationer när motståndarna har skottmöjlighet och du inte kan täcka hela målet ska du förflytta dig på ett sånt sätt att du har bästa tänkbara balans och frånskjutsmöjlighet. Då har du bra förutsättningar både att rädda med ett blockande spel och att agera aggressivt för att fånga, parera eller styra undan puckar på väg mot målets öppna ytor.

Reagera och sedan antingen Blocka eller Agera

När du ska rädda skott som kommer mot målet i en sådan hastighet och från ett avstånd som gör att det är möjligt att hinna reagera och sedan rädda, står du kvar i din arbetsställning tills pucken lämnat skyttens klubblad, reagerar på skottets riktning i höjd- och sidled och rör dig mot skottlinjen.

Är puckens bana rakt emot dig står du kvar och räddar samlat om skottet är högt. Kommer skottet lågt och rakt emot dig, trycker du dig ner mot isen och stänger det femte hålet mellan benen med kropp och skydd som en samlad blockyta. Klubban har du framför dig med bladet på isen och blicken är på pucken. Sträva efter maximal returkontroll genom att hålla fast pucken eller styra undan den mot hörnet.

Går skottet däremot vid sidan om dig trycker du ifrån så mycket som det behövs med innerskäret på den skridsko som är längst ifrån pucken och rör dig mot skottlinjen, antingen bara med en tyngdöverföring eller om det är nödvändigt även med en förflyttning i sidled, endera stående eller ner på isen beroende på höjden på skottet. Vrid huvudet för att följa pucken med blicken och rör dig så aggressivt som ditt avstånd till pucken kräver, antingen rakt i sidled i en samlad ställning, vinkelrätt mot skottlinjen eller mer utsträckt med vridning av bålen för att kunna rädda med handskar, klubba eller benskydd längre ifrån kroppen.

Sträva efter att ha så bra täckning som möjligt i skottlinjen när du räddar eller att åtminstone komma så nära pucken du kan om den är långt ifrån dig. Genom att röra dig samlat kan du förbättra dina möjligheter att rädda kontrollerat med stora marginaler och med ett aggressivt agerande med frånskjut mot puckens bana får du bättre räckvidd, större möjlighet att täcka nära pucken och bättre returkontroll i de lägen då du har längre till pucken. I situationer där du hinner reagera innan du räddar skott på sidan om dig, ska du så mycket som möjligt undvika att försätta dig i lägen där du går rakt ner på knä eller t. o. m. rör dig ifrån skottlinjen och därmed tvingas öppna upp dig i onödan genom att kasta ut en arm eller ett ben som en sprattelgubbe för att rädda skott i ytterlägen.

Ett attackerande arbetssätt (med tyngdöverföring och blicken på pucken hela vägen, med tryck ner mot isen alternativt mer eller mindre frånskjut i sidled beroende på avståndet till pucken) som du använder för att ta dig mot eller in i skottlinjen, är lika viktigt vid alla räddningar där du inte från början stängt hela målet. Både när du reagerar och blockar samt när du blir tvungen att reagera och agera mer aggressivt för att rädda skott på väg mot öppet nät.

Tyngdöverföring och om det är nödvändigt även frånskjut mot puckbanan, aldrig ifrån pucken, gäller oavsett din stil eller vilken typ av räddning du väljer. Du ska lära dig att skilja mellan två olika sätt att reagera och rädda, beroende på hur långt du har till skottlinjen vid sidan om dig när du påbörjar räddningen. Först reagerar du och sedan kan du antingen rädda genom att blocka eller att agera.

Reagera och blocka samlat i eller in i skottlinjen

När du ska rädda ett skott nära ditt utgångsläge räcker det oftast med att du justerar din position genom att flytta överkropp och därmed tyngdpunkten något i riktning mot skottlinjen. Du kan förbli vinkelrätt placerad mot puckens bana och om det är nödvändigt trycker du dig i sidled eller ner mot isen för att få in så mycket av kroppen som möjligt i puckens bana. Sträva att täcka maximalt, stäng alla luckor och följ pucken med blicken hela vägen. På det här viset kan du rädda genom att reagera och blocka skott som går nära på sidan om dig, antingen högt eller lågt, samt även blocka skott mot det femte hålet mellan benen.

Reagera och agera med vridning för att nå in i skottlinjen

Med skottlinjen längre åt sidan blir en vridning av överkroppen nödvändig så att du kan få tillräcklig räckvidd och fart i räddningen. Agera ut från kroppen med klubba, handske eller benskydd för att nå pucken. Tryck ifrån med skridskon, förflytta dig i sidled samt luta och vrid bålen för att agera aggressivt in i skottlinjen, hela tiden med blicken på pucken.

Genom att förstå och bemästra dessa grunder i målvaktsspelet kan du bygga ditt spel på en stabil bas. Utgå ifrån ett enkelt och fungerande grundspel och utveckla sedan en teknik och taktiska tillvägagångssätt som passar just dig för att lösa varje typ av situation du ställs inför som målvakt. En mer detaljerad genomgång av varje moment i den räddande delen av målvaktsspelet finner du i Målvaktspärmens avsnitt Räddande målvakt.

Om du kan lära in och automatisera räddningar som du vet fungerar för att lösa återkommande spelsituationer, så att de utförs på samma sätt varje gång, kommer du att kunna spela med större marginaler och mindre på chans. Kalla det tur, tillfälligheter eller flyt, i längden är tur inget man får utan något man skapar förutsättningar för själv och på så sätt förtjänar.

Sammanfattning av Den Räddande Delen

• Förflytta dig för att vara i position och kunna täcka maximalt och rädda enkelt och säkert.

• Ett blockande spel i lägen då du kan täcka hela målet ska kunna kombineras med reaktiva räddningar i situationer när du blir tvungen att agera mot skottlinjen för att stoppa pucken.

• Rädda samlat genom att blocka puckens bana vinkelrätt placerad, när du är tillräckligt nära skottlinjen.

• Agera aggressivt i ytterlägen när du måste för att nå pucken.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:00 Skribent: Gustav Griborn

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info