Hoppa till sidans innehåll

Psykologi inom ishockey - Att vinna tillsammans

16 JAN 2015 08:00
Skrivet av psykologiska tränarna Pär Pettersson och Ola Berggren
  • Skapad: 16 JAN 2015 08:00

All idrott med tävlingsinriktning går ut på att vinna. Målet för träning och förberedelsearbete syftar till att vinna och få bekräftelse på att man förberett sig på rätt sätt. Samt att man känner att man kan prestera och bidra.

Oavsett ålder och och nivå inom ishockey är det viktigt att som ett första steg utbilda och utveckla individerna till egna prestationer och uppnå känslan och det synbara i att få vinna tillsammans. Att vinna med laget och att vinna över sig själv innebär att vi utvecklas och vågar tangera våra gränser för vad vi klarar av. Tillfredsställelsen ligger då i att känna att man både vågar och vill utmana sig själv och sin omgivning. Då krävs det en miljö, en umgängesform som tillåter gränsöverdragningar, misstag och möjlighet att få pröva sig själv. Vi skulle  kunna kalla det en prestationsmiljö, det vill säga en miljö präglad av individers prestationer, och inte av bara fel korrigeringar och  bestraffningar.

Viktiga aspekter för ett coacharbete blir då att i första hand vara tydliga med målsättningen, uppdraget, det vill säga vi är här tillsammans för att vinna, och på det personliga individuell planet att prestera och att få utvecklas. Det innebär att varje individ i laget måste synas på sina villkor och förutsättningar.

Att alla måste känna att de bidrar med sig själv och sin prestation in i gruppen, att de tillhör laget, att de blir bekräftade som individ för den jag är, och mitt bidrag.  Varje individ och prestation är ju unik.

Dessutom ska det ge både utvecklingsmöjligheter, tekniskt, fysiskt samt psykologiskt. Det huvudsakliga syftet är att skapa goda självbilder inriktning mot att våga pröva sig själv  och att man tillsammans kan vinna fullt ut. Summan av allas unika bidrag, prestationer, visar också hur slagkraftigt ett lag blir tillsammans.För att kunna skapa goda självbilder satt i relation till en idrottslig prestation så måste de grundläggande behoven uppfyllas; att få tillhöra, bidra och bekräftas! Det är det första steget i riktning med uppdraget att utveckla ett vinnande lag.

Som coach blir det då viktigt att i ett tidigt skede vara väldigt tydlig med uppdragets innehåll och att arbeta utifrån det "vinnande" synsättet, dvs att se till varje individs prestation.

Det andra steget är att skapa förutsättningar för att kunna uppnå målen såväl på individnivå som för laget. Att skapa en tydlig målsättning tillsammans, tillfredsställa gruppen samt individernas behov av att få tillhöra, bidra, bekräftas samt naturligtvis kunna ställa krav på prestation samt ansvar för sina personliga prestationer. Det måste alltid finnas ett delat ansvar mellan coach och spelare.

En utgångspunkt för detta är är att coachen inte står ensam för alla svar. Att använda samtalet, bildbytet, med varandra blir därmed central. Det vill säga att mer nyfiket närma sig varje spelare mer individuellt. Coachen kan inte stå för alla svar själv utan behöver istället lära sig att lyssna, förstå och byta bilder med spelare när det gäller förväntningar på varandra. Precis lika viktigt är det att spelaren kan, vågar samtal med sin coach. Berätta vad man tycker och känner. Att försöka förstå varandra blir därmed centralt. Detta blir en viktig del som umgängesform, det vill säga bildbytet. Din bild och min bild tillsammans blir en större bild, och leder till ett större ömsesidigt förstående .

Att som coach anta utmaningen att utveckla individer i deras prestationer, innebär att sätta mer fokus på lagets minsta beståndsdel, det vill säga individen.

Klicka här för att läsa utbildningsmaterial inom psykologisk träning

Skribent: Pär Pettersson & Ola Berggren

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info