Hoppa till sidans innehåll
Foto: Bildbyrån

Psykologi inom ishockey 2 - Vi är olika!

23 FEB 2015 14:46
Psykologiska tränarna Pär Pettersson och Ola Berggrens senaste krönika!
  • Skapad: 23 FEB 2015 14:46

I förra avsnittet har vi försökt att skapa förståelse för betydelsen av bildbytet, dvs att din bild och min bild tillsammans blir mycket större, en större förståelse. I detta nummer vill vi tydliggöra skälen till det individuella bildbytet, dvs vi är olika, vi är unika och vi bör mötas olika.

Mänsklig utveckling utgår från principen att vi som sociala individer ständigt skapar utbyten i syfte att lära oss, utvecklas och samtidigt pröva oss själva i ett socialt sammanhang. I alla sociala möten prövar vi vårt kunnande och vår identitet för att söka en plats i gruppen eller sammanhanget! Det pågår ett ständigt utbyte mellan situationer, individer och tolkningen av dessa. Hur vi tolkar dessa ligger sedan till grund för hur vi uppfattar oss själva, och hur vi bygger vår identitet, dvs bilden av oss själva!

Självskapade situationer som vi står inför blir här viktiga, för de lägger sedan grunden för hur vi uppfattar, tolkar hur vi kan hantera olika situationer. För att utveckling ska ske och att ett lärande ska komma till stånd har naturen gett oss möjligheten till denna variation kopplat till kultur, samhälls tillhörighet, kön och uppväxt. Variationen värnar om att vi inte tycker, tänker lika, inte agerar och beter oss lika, utan snarare olika! Denna olikhet är den grundläggande funktionens för mänsklig utveckling. Det kommer alltid att vara så att några springer snabbare än andra, några eller någon kommer alltid sist i ett prov eller vid någon övning. Här kan vi säga att det finns en normal variation mellan individer avseende olika förmågor och prestationer som kallas för en normalfördelning. Vanligtvis brukar man finna några få längst fram, till exempel i att springa fortast, några längst bak som springer långsammast medan de flesta samlas i mitten. En normalkurva kan man oftast finna i de flesta grupper beroende på situation och förhållanden.

I en grupp, t ex en ungdomsgrupp inom idrotten, kan man tydligt se det bl a kopplat till när man är född på året, i början eller slutet. Oftast ser man det på den fysiska tillväxten eller också den psykologiska; dvs mer eller mindre mogna. Här kan vi prata om den biologiska åldern eller den psykologiska åldern. Dessa två åldrar behöver inte alltid stämma överens, man kan vara fysiskt "outvecklad" medan man psykologiskt är mer utvecklad och vise versa. Inom vissa idrotter t ex ishockey kan den biologiska åldern i tidiga ungdomsgrupper premieras på grund av fysisk förmåga snarare än psykologisk ålder och mognad.

I äldre grupper, till exempel i ett vuxet hockeylag, finns också stor variation; t ex mer eller mindre erfarna spelare, tydliga åldersskillnader, mer eller mindre vältränade, snabba, långsamma, pratsamma, tystlåtna osv. Alla dessa variationer innebär att vi varken tolkar eller agerar utifrån en gemensam mall eller förutsättning. Det innebär att om jag som tränare eller coach för ett lag säger en sak som ska uppfattas som allmängiltigt så kan det uppfattas på många olika sätt, och till och med på lika många sätt som det finns antal individer i laget. Var och en behöver den information som är viktig inte bara för laget utan också för sig själv.

Så tänk på att vi är individer i en individuell lagidrott!

Klicka här för att läsa den förra krönikan

 

Mer material inom ämnet

Du har väl inte missat vår specialsida med flera olika gratismaterial inom psykologisk träning!

Till sidan

Skribent: Pär Pettersson & Ola Berggren, Psykologiska tränare
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info