Hoppa till sidans innehåll

Henrik Haraldsson: Lyckad barn- och ungdomstemakonferens – nu börjar arbetet

11 NOV 2015 13:14
Som rubriken antyder är det nu det riktiga arbetet med dessa frågor börjar, konferensen var ett avstamp. Efter att vi sammanställt och kategoriserat materialet till ett konkret åtgärdspaket så kommer detta skicka ut på remiss i Hockeysverige
  • Skapad: 11 NOV 2015 13:14

Den 16-17 oktober genomfördes en barn- och ungdomstemakonferens med 140 representanter från såväl förenings-, som distrikts- och central nivå.

Engagemanget och viljan att skapa bästa tänkbara förutsättningar för alla barn och ungdomar i våra hockeyföreningar var genomgående på hög nivå. Naturligtvis också diskussioner om hur vi ska attrahera dem som ännu inte tagit steget in i vår verksamhet.
Konferensens övergripande syfte var att identifiera och diskutera framtidens utmaningar för svensk barn- och ungdomshockey och därigenom göra ett avstamp för ett brett utvecklingsarbete kring såväl värderings- som verksamhetsfrågor. Den uttalade visionen är att vara ”världens bästa – på och utanför isen”.
Slutprodukten kommer, utifrån deltagarnas grupparbeten, innehålla konkreta åtgärder och förändringsförslag på såväl föreningsnivå som på distrikts- och förbundsnivå.

Se till den enskilda individens bästa

En genomgående viktig förutsättning i alla samtal var att den enskilda individens bästa skulle vara fokus. Därför var de fiktiva personerna Linus och Klara konferensens huvudpersoner. Alla förslag på åtgärder och förändringar tog sin utgångspunkt i just dessa och i hur de skulle påverkas.
Konferensen inleddes med en intressant, informativ och tankeväckande föreläsning av Anders Wahlström, som är ansvarig för barn- och ungdomsidrott hos Riksidrottsförbundet. Anders gav en hel del statistisk information om hur det ser ut inom just ishockeyn, men framförallt problematiserade han kring de utmaningar som idrotten i stort står inför. Hur den klassiska pyramiden, med en bred bas för en skarp topp, behöver gå mot att mer bli en rektangel med ambitionen ”så många som möjligt så länge som möjligt”.
Fem olika ämnesblock avhandlades där varje block innehöll ett inledningsanförande, mentometerpåståenden och grupparbeten. De övergripande rubrikerna var, värdegrund, spelarutveckling, tävlingsformer, föreningsutveckling och distriktslagsverksamhet.

Frågeställningar som gavs mest uppmärksamhet
Utan att gå händelsen i förväg så tänkte jag lyfta fram några av de frågeställningar som föranledde störst uppmärksamhet och gavs mest tid i gruppdiskussionerna.
- Värvningar av ungdomsspelare från ”breddförening” till ”elitförening”
- Nivåanpassning; för barnets bästa eller förtäckt toppning/utslagning?
- Ledarskap för barn och ungdomar, vad kännetecknar ett bra ledarskap?
- Hur ska vi undvika för tidig specialisering och uppmuntra mångsidigt idrottande?
- Vid vilken ålder ska det vara legitimt att börja toppa/matcha laget?
- Alternativa och enklare tävlingsformer, anpassade för barn och ungdomar
- Föreningsutveckling; hur kan vi på olika nivåer bidra till starkare föreningar?
- När och i vilken form ska TV-pucken spelas?
- Hur ska Stålbucklan utvecklas för att få mer uppmärksamhet och TV-sändas?

”Håll fanan högt, hockey är härligt!”
Som rubriken antyder är det nu det riktiga arbetet med dessa frågor börjar, konferensen var ett avstamp. Efter att vi sammanställt och kategoriserat materialet till ett konkret åtgärdspaket så kommer detta skicka ut på remiss i Hockeysverige, ambitionen är att det ska ske under november månad. Under våren kommer det att vävas in i budgetprocesser och behandlas i SIF:s styrelse samt de utskott och kommittéer som berörs, för att fullt ut implementeras i verksamheten säsongen 2016/2017.
Känslan är att förväntningarna på barn- och ungdomstemakonferensens effekter, med all rätt, är väldigt höga i Hockeysverige.
Så avslutningsvis, som Tommy Boustedt uttryckte det i sitt avslutningsanförande, ”Håll fanan högt, hockey är härligt!” 

Skribent: Johan Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info