Hoppa till sidans innehåll
Foto: SIMON ELIASSON

Tobias Pehrsson: DEN FLERDIMENSIONELLA ISHOCKEYN – FRAMTIDENS SPELARUTVECKLING

27 FEB 2018 10:18
I denna krönika är målsättningen att belysa de stora penseldragen i den framtida Spelarutvecklingen. Spåkulan är nu framtagen.
  • Skapad: 27 FEB 2018 10:18

Vi vill utveckla bästa möjliga Ishockeyspelare in i framtiden. Detta kan ske på mängder av olika sätt. I denna krönika är målsättningen att belysa de stora penseldragen i den framtida Spelarutvecklingen. Spåkulan är nu framtagen. Men vi behöver en inblick i hjärnans utveckling och vi behöver förstå oss på det pedagogiska, att förmedla denna kunskap på ett metodiskt sätt så det ger effekt. Under resans gång kommer vi att närma oss vår framtid, en framtid som kommer bestå av ett flerdimensionellt tänk, en flerdimensionell träning, ett flerdimensionellt ledarskap och en flerdimensionell spelidé . Framtidens ishockey av allt att döma pekar åt en riktning, nämligen ”Den flerdimensionella ishockeyn”. Häng med…

Dagens träning fostrar spelarna på ett bra sätt, det råder det ingen som helst tvivel om. Vi stöper spelarna i någorlunda samma form, det är maximala farter, presspel, backchecking, attack in mot mål, slå insida, vi skymmer målvakten, vi tar returer, vi skall ligga i skottlinjen, ha bra arbetsinsatser osv. Vi skall till detta lägga till tekniken att åka skridskor på ett mer energibesparande sätt, flytta puck och hantera puck på ett tekniskt mer fördelaktigt sätt och ja vi kan ju fortsätta drabbla både klyschor och sanningar i oändligheter. Allt detta betraktar jag som en grund och numera en självklarhet i utveckling av Ishockeyspelare. Med en kort tillbakablick gjordes det en Juniortemautredning 2002, som idag när vi blickar tillbaka, kan betraktas som ett krafttag kring dessa delar för att förbättra Spelarutvecklingen. Idag 16 år senare lyfter vi blicken och försöker att se bortom horisonten.   

Ishockey är en väldigt komplex idrott, det finns inga rätt eller fel. Man kan spela ishockey på olika sätt och få framgång. Idag krävs det att tränarna har en tydlig plan uppbackad av en okuvlig vilja och ett konsekvent arbetssätt. Det finns dock en stor ”risk” med detta, vilket är att vi tränare tenderar att bli statiska och endimensionella i vår tanke- och arbetssätt för att uppnå kortsiktiga resultat. Vilket kan hota den långsiktiga ambitionen med en förbättrad och optimerad Spelarutveckling. Ishockeyn är en komplex sport (var det någon som sa) och med anledning av det ser jag i framtiden en Spelarutveckling med flera dimensioner.

FLERA DIMENSIONER
1. Lagtaktiska delar med puck, vi behöver utveckla spelarens förmåga att flytta blick och ta bra bedömningar. Ibland ta hem puck, V:spel, spela på blad med instick, utstick, spel i sidled med crosspass och puckkontroll för att skapa 2 mot 1 situationer. Ibland vända spelet snabbt framåt i banan, spela på yta i djupled med djupledsåkning. Djupa spelvändningar kontra snabba spelvändningar. Puckkontroll kontra spel på yta. Spelarnas spelförståelse och bedömningar avgör för att sätta tempo i spelet och vara synkade som helhet.

2. Lagtaktiska delar utan puck, vi behöver utveckla spelarens förmåga att se medspelare och ta bra bedömningar. Ibland sätta press på motståndarna djupt i deras zon s.k. Forechecking och med detta vinna pucken högre upp i banan. Ibland ”hålla ihop” laget och vara samlade i mittzon. Därifrån agera, vara aktiva för att få till ett bryt och vinna puck längre hem i banan. Presspel högt i banan kontra presspel längre hem i banan. Spelarnas bedömningar att vara synkade som helhet i defensiven.

3. Förutbestämda strategier, mot ett visst motstånd kunna spela på det ena sättet i spelet med och utan puck. Mot andra lag kunna variera och spela på ett annat sätt. Anpassa lagets strategi utifrån dem man möter och bli svårscoutade av motståndarna. Spelare som både läser och förstår spelet, man kan spela olika vid olika tidpunkter under matcherna beroende på resultatet på tavlan. Att kunna förändra matchbilder utifrån de Lagtaktiska strategierna. Allt för att optimera möjligheterna till seger i den enskilda matchen. Då pratar jag om lag på högre Elitnivå. Detta sänder en otroligt viktig signal, vikten av att utveckla unga spelare i Speluppfattning och Spelförståelse. Utbilda flexibla, anpassningsbara, smarta och spelbegåvade spelare.

4. På individuellt plan, ett fyrdimensionellt ledarskap där du som ledare behöver anpassa dig utifrån den spelaren du coachar. Ett ledarskap som utgår ifrån att Instruera – Styra – Stödja – Delegera. Fånga upp spelaren utifrån de tankar/de synintryck som låg till grund till varför spelaren gjorde så som hen gjorde. Låt spelaren få reflektera själv och få en ökad förståelse för spelets olika lösningar och möjligheter. Den lösning du som tränare har, behöver inte alltid vara den bästa.
(1) Spelare som har brister i sin kunskap, den spelaren behöver du Instruera och vara tydlig med att du kan lösa situationen på detta sätt. Göra spelaren mer säker.
(2) Spelare som börjar bli mer kunniga, dessa spelare kan du mer Styra, genom att föreslå att du kan göra på detta sätt, men du kan även göra så här. Flera lösningar kan vara rätt.
(3) Spelare som uppnår högre kompetens, dessa spelare behöver du Stödja, stärkande feedback och bygg ett självförtroende för att lyfta spelaren än mer. Här kan du börja ställa frågor, skapa dialog kring olika situationer.
(4) Spelare med både hög kompetens och känner stor trygghet, dessa spelare behöver du nu Delegera uppgifter till i spelet. Uppgiftsorienterade och utmanande uppgifter.

5. Tillåtande miljö, uppmana spelarna att prova och utmana sin kreativa förmåga. Främst i åldrarna 10 – 17 år. Detta stimulerar den högra hjärnhalvan, vilket är effektfullt arbetssätt i det angivna åldersspannet. Låt spelarens kreativitet släppas loss och se vart det över tid tar spelarens förmåga att lösa problem på isen. Spelaren lär sig genom att göra rätt och fel. Människans hjärna har ett autonomt system, som innebär att spelaren belönar sig själv när hen gör rätt och bestraffar sig själv när hen gör fel. Lita på den processen och låt den fortgå i lugn och ro, detta utifrån vetenskapen om hjärnans utveckling.  Tillåt spelaren att utmana sig själv.

6. Sannolikhetstänk och riskbedömning, desto äldre spelaren blir desto mottagligare blir hen för att diskutera sannolikhet, risktagning och konsekvensanalyser. Detta kopplat mot hjärnans utveckling och det är inte förens 20-25 års ålder då spelaren börjar se dessa totala sammanhang och förstå dem. Detta stimulerar den västra hjärnhalvan, vilket är effektfullt i detta äldre åldersspann. Detta är en viktig del i Spelarens utveckling att gå från junior till seniornivå. Att vi ställer smarta frågor och tydliga krav på det vi vill att spelaren skall uppnå. Bedömningar i spelet som bygger på sannolikhetstänk och konsekvensanalyser.

PEDAGOGIK & METODIK
”If you can´t explain it to a six year old, you don´t understand it yourself” / Albert Einstein.
Vad vill jag ha sagt med detta citat? Jo, du måste vara på det klara med dig själv som ledare/tränare gällande din idé för hur du vill träna och utveckla spelet taktiskt. Samt hur olika situationer taktiskt kan lösas. När du är på det klara med det.Ställ dig frågan, hur skall jag förmedla detta på ett tydligt sätt? Du kan inte angripa allt samtidigt då blir det förvirring och inlärningen försvåras. Du kan heller inte forcera fram för snabbt, med risk att spelarens kunskap inte hinner få fäste. Du måste vara konsekvent att börja med steg ett (bestäm dig vad det är) och lär spelarna det, låt spelarna öva på just det tills dem kan det. Därefter går du vidare med steg två, steg tre, steg fyra osv. När du känner att du har steg för steg förmedlat dina budskap och spelarna har tillåtits att öva tills de kan. Då har du lagt en bra grund. Därefter kan du coacha spelarna i detta, ibland är det bäst att göra si, ibland är det bäst att göra så. Men du måste ha en tydlig plan, uppbackad av en okuvlig vilja och ett konsekvent arbetssätt så det blir tydligt (inte grumligt) med flerdimensionella lösningar och strategier.

FRAMÅTBLICK - UPPMANING
Ändamålet är att bli mer ”öppen” för att man kan spela ishockey på olika sätt och lösa situationer på olika sätt. Detta är ett steg för att utveckla Flerdimensionella tränare och Flerdimensionella spelare med ett Flerdimensionellt tänk och förmåga att anpassa sig till en Flerdimensionell ishockey/spelidé. Att spelaren äger sitt beslut i situationerna på isen, litar på sig själv, sin Spelförståelse och sina medspelare – det bygger trygghet hos individen och laget. Detta för att tillsammans hitta lösningar på isen. Med detta sagt skall vi fostra både fler och ännu ”spetsigare” kompetenser på individuellnivå, för att producera spelbegåvade och smarta spelare in i framtiden.

”I´ve missed more than 9000 shots in my career. I´ve lost almost 300 games. I´ve been trusted to take the game winning shot and missed. I´ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.”/Michael Jordan

Tillsammans kan vi lyckas med att optimera Spelarutvecklingen. Där flera dimensioner av Spelarutvecklingen förbättras och stegvis uppnå en ”Flerdimensionell ishockey”. Bli vinnare i det långa loppet…

Vänliga Hälsningar
TOBIAS PEHRSSON
Spelarutvecklingsansvarig
Svenska Ishockeyförbundet

Skribent: Johan Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info