Hoppa till sidans innehåll

Tobias Pehrsson: Individuell träning kontra lagträning

20 MAR 2018 14:00
”Individuell träning, en träning som bedrivs i mindre grupper och som har till syfte att utveckla individen antingen i tekniska, taktiska, fysiska eller mentala områden som endast berör individens behov."
  • Skapad: 20 MAR 2018 14:00

En varmare vårdag 2007 var jag i kontakt med en diskussion, nämligen ”Individuell träning”. Jag satt på en lunchservering i Uppsala, Goda samvetet, med en god vän Mats Emanuelsson samt Daniel och Henrik Sedin. Vi fastnade i diskussioner om Individuell träning kontra den mer traditionella lagbaserade träningen. Det var denna vårdag jag bestämde för att testa tanken om den ”Individuella träningen”, hur den tanken stämde överrens med verkligheten och hur det faktiskt ser ut i verksamheten på klubblagsnivå. Jag utgick ifrån en hypotes, vilket var att den Individuella träningen var starkt önskad av spelarna, men samtidigt starkt eftersatt. Orsakerna, åtgärderna och effekten av detta kan vi summera något i stil med detta…

En Enkät med frågeställningar om den Individuella träningen besvarades av både tränare och spelare, detta för att kunna dra slutsatser, se samband, likheter och skillnader i deras enkätsvar och kommentarer. Sammanlagt var det 22 tränare och 110 spelare från dåvarande Elitserien (idag SHL) och Hockeyallsvenskan som svarade. Ett underlag som jag med Jonas Westerling (vi gjorde undersökningen ihop) bedömde som tillräckligt stort för att dra de rätta slutsatserna kopplat mot den verkliga bilden. Vi ville överskådliggöra bilden av Svensk Elitishockeys tankar och önskemål om framtiden.

Innan vi ställde frågorna identifierade vi vad vi menade med begreppen Individuell träning, teknisk-, taktiskt-, fysisk- och mentalutveckling. Definition: ”Individuell träning, en träning som bedrivs i mindre grupper och som har till syfte att utveckla individen antingen i tekniska, taktiska, fysiska eller mentala områden som endast berör individens behov. Detta kanske genom antingen isträning, fysträning, videogenomgång eller individuella samtal”. Vad kom då ut av denna studie beträffande Individuell träning.

ORSAKERNA
Tränarna var rörande överrens om att den detaljerade, specifika kunskapen om främst den tekniska rörelseläran och arbetet med den mentala utvecklingen av spelaren inte fanns inom ledarteamen. Åtminstone inte för att på djupet kunna utveckla spelarna i detta. Att tiden för att lägga ner X antal minuter och timmar per dag och per enskild spelare inte fanns. Att andra områden var prioriterade såsom laget, att se till helheten med allt vad det innebar. Resurserna från klubbarnas sida fanns inte eller prioriterades inte, för att sätta in de personella resurserna som behövdes för att tillgodose alla individers utvecklingsområden och behov. Dock var tränarna rörande överrens, att utifrån deras kunskap och erfarenhet skall man betrakta den individuella träningen som nästa steg för att förbättra den Individuella Spelarutvecklingen in i framtiden. Det var en fullständig entydighet i den uppfattningen. Där även tränarna i sina kommentarer uttryckte önskemål om att äntligen synliggör vi ett ämne, Individuell träning, som kan utveckla våra spelare ännu mer i den dagliga verksamheten. Undersökningen kan och bör också ses som ett påtryckningsmedel mot klubbledningarna, för att satsa mer resurser på ledarteamen. Med syfte att skapa så bra Utvecklingsmiljöer som möjligt för både tränare och spelare.

Spelarna kände att den Individuella träningen, inte existerade varken i isträning (teknisk utv). Inte heller inom fysträningen med anpassade upplägg och program (fysisk utv). Inte heller med videoanalyser (taktisk utv) på individens spel, dock var denna del aningen bättre utifrån enkätsvaren. Spelarna upplevde också att den individuella återkopplingen med individuella samtal (mental utv) inte var tillräcklig för att utvecklas på ett optimalt sätt. Visst förekom individuella samtal, individuell feedback på olika situationer osv. Men av studien och enkätsvaren att tolka, så absolut inte i tillräcklig omfattning för att det skulle tillfredställa eller vidareutveckla spelarens egenskaper på ett optimalt sätt.

ÅTGÄRDERNA
Vid denna tidpunkt satt jag i mängder av möten med ledare, tränare och spelare runt om i Sverige. Tankarna började växa fram kring hur man skulle kunna jobba med den individuella träningen i vardagen.  Tankar som vi kan göra si och vi kan göra så, diskussioner om träningsupplägg och utformning av verksamheten tog fart. Den egna processen som ledare var i full gång. Även Spelarnas tankar kring sig själva var igång, jag kan och vill utveckla både det ena, det andra och det tredje (antingen tekniskt, taktiskt, fysiskt eller mentalt). Processen var igång. Diskussionerna var igång. Där både tränare och spelare var rörande överrens om att den individuella träningen måste till som ett komplement till den mer traditionella Lagbaserade träningen. Båda delarna behövs. Det ena får inte utesluta det andra. Men vi i Svensk ishockey måste hitta en balans och tid för att både utveckla laget och jaget.

EFFEKTEN

Idag har det gått ca 11-12 år sedan dessa tankar växte fram och samhället precis som idrotten och ishockeyn utvecklas där trender slår till i olika slag. De klubbar som hittar en gynnsam balans mellan den mer Lagbaserade träningen och den Individanpassade träningen såväl på is, som fys, i video och samtal är också den klubb som kommer skörda mest framgångar i sin Spelarutveckling.

Vi kan avslutningsvis konstatera att den dagliga verksamheten, inte bara kan bestå av Lagbaserad träning. Verksamheten kan heller inte bara bestå av individbaserad träning. Det förstår vi nog alla. Konsten ligger i att hitta ett upplägg och tid, som täcker båda delarna. Den individuella träningen måste implementeras i den ordinarie verksamheten. Det blir en nyckelfaktor för att spelarna både skall förstå, vilja och värdesätta att jobba med dessa individuella detaljer, med syfte att utvecklas!


Vänliga Hälsningar
TOBIAS PEHRSSON
Spelarutvecklingsansvarig
Svenska Ishockeyförbundet

Skribent: Johan Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info