Hoppa till sidans innehåll

Hårt klimat för svenska ishockeydomare

26 NOV 2015 13:30
En enkätundersökning som Svenska Ishockeyförbundet har gjort tillsammans med stiftelsen Friends visar att hot och kränkningar är vanligt förekommande inom svensk ishockey. 8 av 10 domare uppger att de har blivit utsatta för kränkande kommentarer det senaste året.
  • Skapad: 26 NOV 2015 13:30

”Ishockey är det roligaste som finns, jag älskar att ta ansvar och en ledande roll. Däremot är spelarnas beteende och framförallt föräldrars och ledares beteende under all kritik idag.” 

Stämmer arbetshypotesen att domare är tvungna att ha en hög tröskel för vad de behöver stå ut med?

I början på sommaren 2015 gjorde Svenska Ishockeyförbundet en enkätundersökning tillsammans med stiftelsen Friends där man kartlade arbetsmiljön för svenska ishockeydomare - från elit ner till ungdomsishockeyn. Arbetshypotesen var att domarrollen är en roll som kräver en hög toleransnivå för vad du som person ska stå ut med. Av de 691 svar som inkom visade det sig att hypotesen stämde bra - även om 9 av 10 domare trivs bra eller mycket bra i sin domarroll så finns det en klar önskan om att den ökade toleransnivån bland domarna inte ska behövas. En länk till rapporten finns längst ned på denna sida.

1 av 7 domare har varit rädd för våld eller kränkningar vid upprepade tillfällen

Undersökningen visade på att 14.4% av domarna har varit rädda för att bli utsatta för våld, hot om våld, nedsättande kommentarer eller andra kränkningar vid "flera tillfällen eller nästan varje tillfälle". Den domargrupp som trivs bäst i sin roll som domare är elitdomarna (SHL och HockeyAllsvenskan), vilket paradoxalt nog var den grupp där rädslan för att bli utsatt för våld var som högst.

Vilka konkreta åtgärder kommer vi att genomföra för att stärka domarens roll? 

För att öka attraktionskraften till att bli domare samt att behålla domare en längre tid i organisationen så finns det ett stort behov av att stärka bilden av rollen domare och att ändra de klimat som idag finns och som framgår i Friends undersökning. Ska detta arbete ge någon effekt som genomsyrar hela verksamheten så måste åtgärder och verktyg skapas till alla nivåer inom svensk ishockey oavsett om det är på föreningsnivå, i distriktsverksamheten eller på en nationell nivå. Dessa verktyg som ska skapas ska ha som syfte till att öka kunskapen om domarens roll och betydelse av ett bra klimat i våra ishallar för ett gott ledande av matcherna och det utvecklande tävlingsmomenten inom ishockey. Det blir också av stor betydelse att öka den allmänna kunskapen kring spelets regler som motverkar frustration och oförstående som är grundad i okunskap kring domarens beslut och tolkning av gällande regelverk.

Dessa olika verktyg och projekt kommer inte alla vara redo under säsongen 2015-2016 utan kommer bli ett långsiktigt projekt som kommer att spridas ut över ett flertal säsonger framöver och med tydliga handlingsplaner för varje del. Den viktigaste delen i detta arbete blir en samling av alla ordförande i funktionärskommittéer i distrikten för att gemensamt göra ett avstamp i denna fråga. 

Vilka förslag på förbättringar finns idag?

Det finns redan idag centrala förslag för att påbörja detta arbete och modeller som kommer att vidareutvecklas för att sedan kunna tillämpas på lokal nivå. Exempel som finns idag är bland annat;

- Tillgängliggöra domarutrustning för domare som vill bli aktiva på ungdoms och distriktsnivå.
- Utveckla utbildningsmoduler för domare, spelare och ledare där man kan inhämta kunskap och information kring spelets regler och domarens roll på ett enkelt och roligt sätt.
- Utveckla den årliga utbildningsmodellen samt dess innehåll på alla nivåer för att stärka domarens kunskap.
- Skapa ett utbildningsmaterial för föräldrar och ledare där man belyser och diskuterar ett sunt förhållningsättet till domare och spelets regler.  
- Förtydliga och synliggör domarens roll och vikten av ett gott ledarskap och god kommunikation med domare i Svenska Ishockeyförbundets tränarutbildningar.
- Synliggöra dagens situation och dess effekter samt presentera framtida förhållningssätt på serieträffar samt ordförandekonferenser.
- Stärka samarbetet med SHL för att säkerställa ett gott rekryteringsarbete av domare.
- Uppstart av projekt DAIF, ett projekt för att stärka DAIFs (domaransvarig i föreningen) roll i föreningen samt att skapa goda modeller och verktyg för föreningar att arbeta med en god domarverksamhet.
- Utveckla ett samarbete över idrottsgränserna kring synen på rollen som domare. Flera idrottsförbund har likartade problem som ishockeyn. 

En fråga som måste angripas från flera vinklar

Domaransvarige Joel Hansson utvecklar:
-"Detta är en fråga som måste angripas ur flera vinklar och där vi gemensamt i svensk ishockey måste ta krafttag mot den rådande arbetsmiljö som finns på många håll. Gör vi inte ett bra grundarbete nu med denna fråga så kommer vi ha väldigt svårt att rekrytera nya domare till att döma våra matcher. Jag är övertygad om att denna undersökning kommer hjälpa oss att finna verktyg som kommer vända verksamheten i en positiv riktning, stärka domarens roll och få fler att våga testa den utvecklande rollen som domare och se hur oerhört givande den är och hur mycket roliga delar som kommer med den.  

Jag tror att många konflikter och dålig stämning som uppkommer i ishallarna grundar sig i okunskap, dels kring domarens roll samt kring spelets regler generellt. Okunskap skapar ofta osäkerhet och leder till att många går in i en aggressiv försvarsställning. Det är viktigt att se att merparten av våra domare ute i ishallarna är unga individer som ska leda stora grupper av barn och vuxna som oftast har vuxna ledare och tränare. Här är det viktigt att ha en förståelse för denna nya situation dessa individer ställs inför, att ta snabba beslut, ha kunskap om ett regelverk på över 300 regler och tolkningar samtidigt som adrenalin och känslor spelar in är en tuff uppgift, att då ha ett klimat där man riskerar att utsättas för hårda ord eller ännu värre förenklar dessvärre inte detta arbete. Där måste vi skapa en miljö där våra domare får lära sig att ta detta ansvar och utföra detta arbete för att matchens genomförande ska bli så bra som möjligt.

Att detta är en högt prioriterad fråga för svensk Ishockey råder de inga tvivel på och vi måste tillsammans med våra 22 distriktsförbund starta ett aktivt arbete för sunda vanor och förhållningssätt i framtiden."

Vad händer i framtiden om vi inte åtgärdar detta?

Ett fortsatt hårdare klimat på isen kommer i framtiden att försvåra rekryteringen av framtida domare. Konsekvensen av detta blir bland annat ökade reskostnader för lag som inte kan använda sig av domare i sitt närområde. Matcher kan dessutom komma att behöva ställas in eller spelas på "oattraktiva" tider för att klara domartillsättningen. Redan idag tvingas domare ta flera matcher per dag för att seriematcher ska kunna genomföras.

Utöver detta finns det en risk att en domarbrist innebär att kompetensen på våra domarna i våra högsta serier sjunker, vilket kan devalvera värdet på "produkten" ishockey.

Du kan ta del av rapporten via denna länk. 
Se rapporten i sin helhet via denna länk.

För frågor om enkäten - kontakta Joel Hansson på 070-445 04 05.


Skribent: John Fransson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info