Hoppa till sidans innehåll

Ett år efter Friendsenkäten - vilka åtgärder har vidtagits?

02 DEC 2016 09:00
För ett år sedan gjorde Svenska Ishockeyförbundet tillsammans med stiftelsen Friends en undersökning om domarnas arbetsmiljö. Här kan du läsa mer om vilka inledande åtgärder som har vidtagits som en följd av detta.
  • Skapad: 02 DEC 2016 09:00

Inledning: Vad handlade undersökningen om?

Läs mer: Undersökning om domarnas arbetsmiljö

För cirka 1 år sedan så publicerade svenska ishockeyförbundet i samarbete med stiftelsen Friends en undersökning som fokuserade på domarnas arbetsmiljö inom svensk ishockey, det var dessvärre inte så väntat att svaren på denna undersökning in var så upplyftande och positiva i vissa avseenden.  Även om det vid en första anblick såg väldigt negativt och tungt ut så blev det för oss en startpunkt och något konkret att utgå ifrån och att verkligen få ta tag i för att utveckla vår verksamhet i en viktig och prioriterad fråga, vår arbetsmiljö vid utförandet av domarskapet på alla nivåer.

Tävlingsavdelningen tog fram flera åtgärdspunkter och målsättningar som skulle verka för att stimulera och förbättra arbetsmiljön för hockeydomare på alla nivåer och bidra till en ökad samverka kring problematiken och utgångsläget.

Flera åtgärder har inletts

Det är verkligen glädjande att se att vi redan nu ett år in på resan har införlivat och påbörjat flera aktiviteter och handlingar som både kortsiktigt och långsiktigt ska verka för att göra en bättre arbetsmiljö inte bara för domare utan för alla inblandade runt matcharrangemanget. Det är självklart ett arbete som man inte slutför på en eller två säsonger men en god start ger drivkraft och möjligheter att fullfölja ett långsiktigt och viktigt arbete.

Svenska Ishockeyförbundet har från dessa att undersökningen publicerats bland annat arbetat med följande konkreta åtgärder:

- Påbörjat ett arbete med en digital utbildningsplattform för att skapa möjligheter för domare och främst barn och ungdomsdomare att gå in i domarrollen med en större baskunskap och förhoppningsvis ett självförtroende i sina första matcher. Att vara väl förberedd är en av de största trygghetsfaktorerna som varje individ själv kan påverka.

- Uppstarten av ett djupare samarbete med övriga idrottsförbund har skapat en större förståelse för andra idrotters problematik men även lyckade exempel för domare på alla nivåer. Genom erfarenhetsutbyten och gemensamma projekt så är förhoppningen att domarrollen ska integreras och synliggöras mer i alla våra större bollidrotter och att gemensamma projekt och positiva synsätt ska sprida sig i alla våra idrotter.

- Uppdaterat delen om domare och regler i tränarutbildningarna till att möjliggöra och skapa diskussioner kring domarnas arbetsmiljö och hur man som tränare i en förening kan arbeta för att stötta och hjälpa domarna som påbörjar sin domarkarriär och samtidigt bidra till en attraktivare bild av att vara domare för föreningens rekryteringsarbete.  

 - Genom uppstarten av projektet ”Elitrekrytering domare” så är förhoppningen från Ishockeyförbundet samt SHL att spelare som varit aktiva på en hög nationell nivå och som ges goda förutsättningar att bli domare ska skapa en större insyn i processen i att bli domare och ge inspiration och möjligheter för tjejer och killar på lägre nivåer att känna sig attraherad av att söka sig till nya roller efter att man avslutat en spelarkarriär. En större inblick och förståelse för vilka människorna är och domarrollens komplexa utformning tror jag kommer bli en bidragande faktor till ett bättre klimat i våra ishallar.  

- I samband med att ishockeyförbundet genomförde en omstrukturering i sitt domarutskott så vigdes en plats i utskottet åt att fullt ut fokusera på enbart DAIF frågan. Markus Yngvesson har till uppdrag att samordna och skapa dels en översikt samt en samhörighet mellan landets distrikt och dess funktionärskommittéer och ned till domaransvariga i föreningarna. Ett viktigt arbete för att skapa en god grund i domarverksamheten i respektive förening inom svensk ishockey. En god DAIF verksamhet i föreningen är grunden för ett bra klimat runt matcherna och skapandet av domaren som en naturlig roll inom föreningens ishockeyverksamhet.

Positivt tonläge

För mig personligen så var årets finalspel i TV-pucken som genomfördes i Malmö, verkligen ett kvitto på att jag tror att vi arbetar på rätt sätt och att vi kommer att utveckla och förbättra klimatet kring våra matcher. Alla samtal med tränare, ledare och föräldrar gick mestadels i positiva toner oavsett domarnas eventuella beslut. Självfallet fanns det känslor involverade som det alltid ska göra, men en förståelse för domarens uppgifter, dess svårigheter och vikten av en bra miljö för utveckling fanns verkligen där. Den känslan är något jag verkligen vill att vi alla ska ta med oss och sprida i vår närhet, oavsett var i vår verksamhet vi befinner oss.   

Joel Hansson
Domaransvarig
Svenska Ishockeyförbundet

Skribent: John Fransson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info