Reklam
Reklam
    Hem / Nationella principer

Nationella principer

Ta del av varje princip längre ned på sidan.

På förbundsmötet 2019 beslutades att ta fram Nationella principer för att optimera spelarutbildningen. Syftet med dessa principer är att möjliggöra för att ”så många som möjligt ska vilja fortsätta spela ishockey så länge som möjligt – och för de som har den ambitionen, ges chansen att bli så bra som möjligt".

Syftet med de nationella principerna handlar om att vi inom svensk ishockey som helhet ska bli ännu bättre. Vi vill skapa utvecklande miljöer som är ännu bättre, schysstare och roligare för våra barn och ungdomar vilket i nästa steg kommer ge oss både fler och bättre hockeyspelare.

De nationella principerna är tänkta att fungera som rekommendationer och en guide för alla föreningar när verksamhet ska planeras och beslut ska tas, allt för att skapa en bra grogrund för barns kärlek till hockeyn ur ett kortsiktigt perspektiv, och på så sätt få fler att fortsätta så pass länge att vi utbildar och utvecklar ännu skickligare spelare på lång sikt.

Sverige är ett ledande land inom utbildning och utveckling av ishockeyspelare, men vi vill fortsätta utvecklas och bli ännu bättre. Precis som ett lags spelsystem finjusteras från säsong till säsong, är det också viktigt att hela tiden fortsätta utveckla vårt arbete med spelarutveckling på barn- och ungdomsnivå.

Genom att hela hockeysverige gör gemensam sak och anammar de nationella principerna så kommer vi att bli bättre. Ett föregångsland inom ishockeyn genom att behålla fler spelare högre upp i åldrarna, och dessutom ge ännu fler en riktigt bra ishockeyutbildning under barn- och ungdomsåren.

 

En princip är i detta sammanhang att se på som något någon eftersträvar att följa. Det är alltså inte en lag eller en regel, utan helt enkelt en princip att ha med sig in i beslutfattande och vägval för individer, IF, SDF och SIF. Principerna grundar sig på den bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet vi har just nu i syfte att möjliggöra för så många som möjligt att fortsätta spela ishockey så länge som möjligt – och för de som har den ambitionen, ges chansen att bli så bra som möjligt.

En nationell princip innebär i detta sammanhang att varje princip ska vara applicerbar och eftersträvansvärd i hela landet. Det innebär att det inte går att bli för detaljerad, utan lokala och regionala tolkningar behöver kunna göras utifrån den objektiva verklighet som råder.

Att optimera något innebär att finna den bästa, ”optimala”, lösningen på ett problem eller utmaning utifrån de förutsättningar som finns

Ladda ned pdf