Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september.

Journummer TSM/OVR

Från och med ikväll så kommer Regionen att ha jourverksamhet för TSM/OVR. Det innebär att alla samtal kring TSM/OVR etc. i samband med match ska hänvisas hit. Detta gäller såväl kvällar som helger.