Krav på EU:s vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten (FHM) har tillsänt regeringen en hemställan om att bland annat införa krav på ett så kallat vaccinationsbevis i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

TKH-utbildning Norrbotten

Nu är det dags för SIF:s årliga Tre Kronors Hockeyskola utbildning! Den kommer gå av stapeln i Luleå den lördagen den 16 oktober mellan 09.00-17.00