Hem / Egna nyheter / Årsmöte Regionförbund Ishockey Norr

Årsmöte Regionförbund Ishockey Norr

Regionförbund Ishockey Norr håller ordinarie Årsmöte: Tid: måndag den 21 juni 2021 kl. 18:00 Plats: Idrottens Hus, Kungsgatan 89, Umeå.

OBS! Utifrån rådande omständigheter så kan årsmötet komma att genomföras i form av digitalt distansmöte. Besked om så blir fallet och hur mötet praktiskt genomförs lämnas senast 2 veckor innan mötets genomförande via Regionens hemsida


Senast två veckor före mötet offentliggörs förslag till föredragningslista för mötet, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till årsmötet, med styrelsens yttrande.

Samtliga möteshandlingar kommer att offentliggöras på Regionförbundets hemsida
Förslag till ärenden, utöver styrelseförslag, att behandlas vid årsmötet ska vara Styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.

Hälsningar
Michael Persson
Ordförande Regionförbund Ishockey Norr


Handlingar
Kallelse till årsmöte 2021-06-21.pdf
Fullmakt vid årsmöte.pdf
Dagordning.pdf
Röstlängd.pdf
Verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelsekommitteer.pdf
Verksamhetsplan.pdf
Förslag till Budget
Valberedningens förslag