Hem / Dam/ Flick / Information / Hockeygymnasium

Hockeygymnasium

Det finns ett antal föreningar som i samarbete med gymnasieskolor erbjuder hockey under skoltid för tjejer - så kallade Hockeygymnasier. Rent praktiskt brukar det innebära att man har 2-3 is-, fys- eller teoripass under skoltid. Fokus på dessa pass är individuell utveckling och därför förekommer det i vissa skolor att man ibland samtränar med grabbar under vissa pass. Man får betyg i kurserna som ingår i idrottsprofilen

Utöver detta tränar man på kvällstid (och spelar matcher) med ett dam- eller damjuniorlag i  föreningen som skolan samarbetar med. Ofta är det olika tränare som håller i passen i klubblaget jämfört med skolpassen.

Det finns två olika typer - NIU - Nationellt godkänd IdrottsUtbildning och LIU - Lokal IdrottsUtbildning ("idrottsprofil").

Det är inte alla skolor som erbjuder möjlighet fritt kombinera hockey/idrott med alla program. Därför är det viktigt att man kollar upp att skolan man vill söka till verkligen erbjuder det program man vill läsa i kombination med ishockeyn.

Några andra saker man bör undersöka är om skolan passar dig som person. Skolorna nedan finns i många olika former och storlekar - små privata, små kommunala ända upp till stora kommunala dito. Samt hur man tror sig kommer trivas med boendemöjligheterna - liten småort ända upp till storstad. En stark rekommendation är att söka till flera olika och besöka dem allihopa för att få en känsla för var man kommer trivas och passa in.

Nationella NIU-hockeygymnasier för tjejer

Det finns i dagsläget fyra NIU-gymnasier (för tjejer) i Sverige, ett av dem finns i Region Syd - Linköping.

Gemensamt för alla NIU-gymnasier är att man har en central gemensam idrottsantagning där man söker under hösten och får sedan besked om (idrottslig) antagning runt nyår. För att bli idrottsligt antagen brukar det ofta innebära att man blir kallad till en try-out (antingen gemensam eller personlig) - olika skolor gör på olika sätt här.

Man behöver utöver den idrottsliga antagningen även söka till gymnasiet precis som alla andra elever - och behöver klara de vanliga antagningskraven för det program du vill läsa.

För att bli godkänd som NIU behöver skolan & ishockeyföreningen uppfylla ett antal grundkrav från Skolverket - se mer på deras sida.

Mer information om NIU finns på Skolverkets hemsida om NIU samt på Svenska Ishockeyförbundets hemsida om hockeygymnasium (där man även söker).

Ansökan öppnar varje år i mitten av september och ska vara inne senast 1:a december. Svar om antagning kommer sedan senast under slutet av januari (oftast tidigare).

Det är viktigt att undersöka om din hemkommun har täcknat samarbetsavtal med kommunen som har hockeygymnasiet så att du har möjlighet att få ansöka som förstahandsansökare. De flesta brukar vara villiga att lösa det om det inte redan finns ett sådant avtal - men det finns undantag!

En annan detalj som är viktig att undersöka är möjligheterna till inackorderingsbidrag från din hemkommun vilket ger möjlighet till ett bidrag för att täcka en del extrakostnader. Vissa kommuner är mer eller mindre krångliga på den punkten.

Linköping

För tjejer hanteras NIU-utbildningen av den privata gymnasieskolan Fria Läroverken i samarbete med Linköpings HC.

Mer information finns på skolans hemsida samt på LHCs hemsida om NIU-utbildningen

Leksand

NIU-utbildningen hanteras av kommunala Leksands Gymnasium i samarbete med Leksands IF.

Mer information finns på Leksands IFs hemsida om Elitishockeygymnasium.

Solna (Stockholm)

NIU-utbildningen hanteras av kommunala Solna Gymnasium i samarbete med AIK Hockey.

Mer information finns på Solna Gymnasiums hemsida om Ishockey (NIU).

Örnsköldsvik

Eleverna går på kommunala Örnsköldsviks Gymnasium - antingen i Nolaskolan eller Parkskolan beroende på vilken utbildning man väljer. Ishockeybiten hanteras i samarbete med Modo Hockey.

Mer information finns på Örnsköldsviks Gymnasiums hemsida om Ishockeygymnasiet.

Lokala hockeygymnasier för tjejer i Region Syd

Ett antal gymnasieskolor i Region Syd erbjuder idrottsprofil med ishockeyinriktning för tjejer. Den största skillnaden mot ett NIU-gymnasium är att man läser lite färre "idrottspoäng" (vilket brukar innebära 1 is/fys-pass färre på dagtid - men inte alltid!).

Den idrottsliga ansökan och antagning till de lokala hockeygymnasierna brukar ske löpande under säsongen. För detaljer, kontakta respektive skola! Givetvis kan även tjejer från kommuner/klubbar utanför Region Syd också söka hit!

Karlskrona

Utbildningen bedrivs i samarbete med Karlskrona HK. Man har möjlighet att gå på ett antal olika lokala gymnasieskolor beroende på vilket program man väljer. 

Mer information finns på  Karlskrona HKs hemsida om hockeygymnasiet för tjejer.

Jönköping

Kommunala Sanda Gymnsieskola erbjuder hockeyprofil för tjejer i samarbete med HV71.

Mer information finns på HV71s hemsida om hockeygymnasium för tjejer.

Under uppstart

Ett antal gymnasier och föreningar har aviserat att man avser att starta upp hockeygymnasier för tjejer till hösten 2018. 

Malmö

Fria Läroverken i samarbete med Malmö Redhawks IF. Mer information finns på Fria Läroverkens hemsida.

Göteborg

  • Askim - Hovås HC
  • Partille Gymnasium - Göteborg HC

Övriga möjligheter

Det kan även finnas vissa möjligheter att antas till lokala hockeygymnasier för pojkar, det brukar dock vara svårt då det är tuff konkurrens om de platserna från killarna. Ibland händer det dock att man avsätter någon enstaka plats till tjejer.