Hem / Disciplin

Disciplin

Här hittar du information hur en handläggning av ett disciplinärende går till samt vad som gäller beroende på vilken spelplattform du tillhör.

  • Region Östs disciplinkommitté beslutar om disciplinärenden rörande juniorserier och division 1, 2, 3 och allfyran. Distriktserier administreras av respektive distrikt.  
  • Disciplinkommitté bemannats med ledamöter från de fyra olika distrikten i region öst Stockholm, Uppland, Gotland och Södermanland. 
  • Stockholms Ishockeyförbunds kansli handlägger och är administrativt stöd åt kommittéen.

All kommunikation kring disciplinärenden sker via: This is a mailto link

Domarna gör i normalfallet anmälan via TSM. I de fall då matcherna inte är registrerade i TSM eller görs av en annan part än domaren så skickas anmälan via blankett nedan. 

Blankett för Disciplin HÄR

 

Handläggningen av ett disciplinärende

När ett matchstraff som ska leda till ytterligare bestraffning
har utdömts så skriver anmälaren en rapport. Denna anmälan skickas sedan till
This is a mailto link. Anmälan går direkt vidare till berörd
disciplinkommitté. 

Disciplinkommittén meddelar till föreningen om spelaren
eller ledaren ska vara avstängd ytterligare under utredning och begär samtidigt
in ett yttrande, alltså den anmäldes version av vad som har hänt. Det
dokumentet som skickas ut kallas ”Begäran om yttrande”. Föreningen får
samtidigt också ta del av själva anmälan och har sedan möjlighet att yttra sig inom angiven tidsperiod innan ärendet går vidare till beslut.

Observera att om en spelare eller ledare ådömts ett ”match
penalty” är denne alltid automatiskt avstängd nästa match, oavsett om man inte
fått något besked om ytterligare avstängning.

Disciplinkommittéen som arbetar på  ideell basis sammanträder en gång i veckan och
fattar beslut i de aktuella ärenden. Kanslipersonal deltar inte i besluten och kan heller inte påverka dessa.

Beslutet meddelas föreningen per e-post.
Observera att all kommunikation går till föreningens officiella adress. I beslutet står de hur länge spelaren eller ledaren är avstängd och hur många matcher det motsvarar, samt om bestraffningen innefattar böter.  

Avstängd eller inte?

När ett ”match penalty” utdömts så är spelaren eller ledaren
automatiskt avstängd i nästa match i samma serie. I dokumentet ”Begärande om yttrande” som
sedan skickas ut står det om spelaren är ytterligare avstängd eller kan spela
efter att den automatiska avstängningen om en match har avtjänats.

Skicka in yttrande

Föreningen ges möjlighet att yttra sig om händelsen. I yttrandet är det viktigt att beskriva vad som hänt och om man vill hänvisa till något film- eller bildmaterial så måste det bifogas i fil-format (länk ej godkänd). Om man inte skickar in ett yttrande så tolkas det som ett godkännande av anmälarens rapport.

Att överklaga

Om man vill överklaga ett beslut så vänder man sig till Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd, som är nästa instans, inom två veckor från det att beslutet meddelats. Det står också i själva beslutet hur du
gör för att överklaga ett beslut. Region Östs disciplinkommitté kan inte ändra sina egna beslut. Det kan bara Svenska Ishockeyförbundet göra, därför ska överklagan gå dit.