Hem / Domare / Informationssida / Domararvoden

Domararvoden

Domarersättning 2020-2022

I dokumentet finns alla arvoden för de olika serierna sammanställda. Arvodena gäller för hela region öst.

Domarersättninar 2021-2022

Domarkvitto

Du hittar domarkvitto här:
Domarkvitto 

Avtal för kontobetalning

För att få ersätta domarna per konto istället för kontant måste varje medlemsförening ingå ett avtal med Region Öst. Detta gäller alla medlemsföreningar med lag som spelar i regionala serier.

Avtalet finner du här.

Gör så här:

1. Ladda hem avtalet.

2. Underteckna avtalet.

3. Sänd avtalet till domaransvarig, antingen per brev, eller per e-post till This is a mailto link.

4. Region Öst kommer att återsända ett undertecknat exemplar till medlemsföreningen, samt uppdatera listan nedan över godkända medlemsföreningar för kontobetalning