Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Kontakt / Ledningsgruppen

Ledningsgruppen


Ledningsgruppen

Under ledning av förbundets högsta tjänsteman, generalsekreteraren, ansvarar ledningsgruppen för förbundets operativa verksamhet och det centrala kansliet inom ramen för den av förbundsstyrelsen fastlagda verksamhetsplanen med tillhörande budget. I ledningsgruppen ingår, utöver generalsekreteraren, förbundskansliets avdelningschefer. Ledningsgruppen
+4684490411
Administrativ chef/ tf Generalsekreterare
+46704451054
Tävlingschef
+46704262621
Kommersiell chef
+46705485151
Utvecklingschef
+46709666923
JVM-chef 2022
+4684490402
Sekreterare