Reklam
Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Kontakt / Ledningsgruppen

Ledningsgruppen


Under ledning av förbundets högsta tjänsteman, generalsekreteraren, ansvarar ledningsgruppen för förbundets operativa verksamhet och det centrala kansliet inom ramen för den av förbundsstyrelsen fastlagda verksamhetsplanen med tillhörande budget. I ledningsgruppen ingår, utöver generalsekreteraren, förbundskansliets avdelningschefer. Ledningsgruppen
+4684490449
Generalsekreterare
+4684490402
Stabschef
+46733099494
Ekonomichef
+46704262621
Kommersiell chef
+4684490424
Landslagschef
+46706096229
Utvecklingschef
+46704450424
Tävlingschef