Reklam
Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Kontakt / Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen


FS 2019_2020

Svenska Ishockeyförbundets styrelse är förbundets högsta beslutande organ när årsmöte/extra årsmöte inte är sammankallat. SIF-styrelsen har i uppdrag att verka för att uppfylla svensk ishockeys övergripande mål:

- Att främja ishockeyidrotten i landet
- Att bedriva och utveckla ishockeyn utifrån barns, ungdomars och vuxnas behov
- Att ge individen möjlighet att växa och utvecklas utifrån egna förutsättningar
- Att skapa utvecklingsmöjligheter inom svensk ishockey för nationell och internationell hög kvalitét
- Att värna om det betydelsefulla ideella arbetetSvenska Ishockeyförbundets Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
011216500
Adjungerad
+4684490449
Adjungerad generalsekreterare
+4684490402
Adjungerad sekreterare