Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Kontakt / Nämnder / Appellationsnämnd

Appellationsnämnd


Appelationsnämnden är Ishockeyförbundets överklagningsorgan i licensärenden som avgjorts av Licensnämnden för SHL, HA och SDHL tillika Licensnämnden för HE.

Appellationsnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden.

Appellationsnämndens reglemente