Reklam
Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Kontakt / Representation IIHF/RF/SOK/AA

Representation IIHF/RF/SOK/AA
Representation IIHF
IIHF Council/ Competition & Coordination Committee
Event & Evaluation Committee
Disciplinary Committee
+4684490424
Coaching Committee
+46705217973
Historical Committee
Ethics & Integrity Committee
Life Member/ Auditor, Finance Committee
Disciplinary Committee

Representation RF
Stadgekommittén
Referensgrupp Corona och ekonomiskt stöd
Valberedningen

Representation SOK
Vice ordförande
Sällskapet Svenska Olympier

Representation Arbetsgivaralliansen
Styrelseordförande
Ledamot branschkommitté idrott