Reklam
Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Svenska Ishockeyförbundets remissvar angående publikfrågan

Svenska Ishockeyförbundets remissvar angående publikfrågan

Idag lämnar Svenska Ishockeyförbundet för den samlade ishockeyrörelsen in sitt remissyttrande på förslaget att ändra i förordningen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 

Huvudpunkterna i remissvaret är följande:

- Regeln om ett maximalt tak för åskådare och publik bör baseras på en procentsats av arenans kapacitet och övriga egenskaper istället för ett tak för antal personer i arenan.

- ”Tvåmetersregeln” bör ändras så att ett kortare avstånd, förslagsvis på en meter, ska kunna tillämpas i våra arenor.

- Våra klubbar och arenor har kompetens, erfarenhet och är beredda att ta ansvar för att hantera stora publikgrupper. Därför är vi positiva till möjligheten att på ett smittsäkert sätt ta in fler åskådare och hantera in- och utpassering, köer till kiosker m.m. på ett säkert sätt.

- Svensk ishockey förordar att istället för anvisad sittplats använda begreppet, anvisad plats. Det säkerställer möjlighet till besökare i ett bredare perspektiv med bibehållen distanstiering.