Reklam
Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Juli 2022 / Samtliga föreningar i SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan beviljas licens 2022/2023

Samtliga föreningar i SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan beviljas licens 2022/2023

Licensprövningen inför säsongen 2022/2023 är avslutad och samtliga föreningar i SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan har beviljats licens för spel i sina respektive serier inför kommande säsong.

– Jag vill skicka en stor eloge till alla ledare i klubbar och ligor och vi kan konstatera att det extra statliga stödet har varit avgörande. På ungdomssidan ser vi också hur vi ökat antalet utövare i alla åldersgrupper. Svensk ishockey har samlat tagit sig igenom två år av pandemi på ett imponerande sätt, säger Anders Larsson, ordförande för Svenska Ishockeyförbundet.

Licensprövning avslutad

Till årets licensprövning beslutade Svenska Ishockeyförbundets styrelse att kapitalkravet åter skulle prövas vid årets licensprövning. Kapitalkravet är ett procentuellt krav på eget kapital i relation till omsättningen är 2 % vid 2022 års licensprövning för spel i de nationella seniorserierna.

Kapitalkravet förändras under kommande verksamhetsår (2023: 5 %, 2024: 8 % och från 2025: 10 %).

Med anledning av detta vill Svenska Ishockeyförbundet kortfattat delge resultaten av årets prövning.

Samtliga föreningar i SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan har beviljats licens för spel i sina respektive serier.

Möjlighet till ytterligare dispensår

Sedan 2017 har svensk ishockey ett samlat licensregelverk för klubbar som sportsligt kvalificerar sig för spel i SDHL, SHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan. Det handlar bland annat om krav på ekonomi, organisation, ungdomsverksamhet och arena.

Licensreglementet innehåller en så kallad femårsregel som innebär att klubbar kan ges dispens från licensreglernas kapitalkrav en gång under en femårsperiod. Under våren 2022 fattade SIF:s förbundsstyrelse beslut om att klubbar som beviljas licens efter att de inkommit med handlingsplan vid licensprövningen 2022 och därmed beviljats dispens från licensreglerna, kan ges möjlighet till beviljande av ytterligare ett dispensår under 5-årsperioden 2022–2026.