Reklam
Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Svensk ishockey breddar arbetet med Nollvision!

Svensk ishockey breddar arbetet med Nollvision!

Tillsammans tar nu SHL, SDHL, HA och Svenska Ishockeyförbundet arbetet med Nollvision vidare. Från att ha fokuserat på hjärnskakningsproblematiken så kommer det nu arbetas med ett bredare fokus på spelarnas säkerhet.

Svensk ishockeys nollvision är en satsning initierad av Svenska Ishockeyförbundet (SIF) som inledningsvis arbetat förebyggande med hjärnskakningsfrågan inom svensk ishockey tillsammans med SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan och SICO. Nu utökas projektet till att omfatta spelarnas säkerhet i ett bredare perspektiv, där hjärnskakningsfrågan kommer ingå.

Projekt Nollvision jobbar med förebyggande åtgärder och syftar till att skapa underlag och förutsättningar för viktiga kompetenshöjande insatser inom området och kunna bidra till strukturella förbättringar som gynnar spelarnas säkerhet.

Tidigare SHL-domaren och nuvarande Nollvision-projektledaren Morgan Johansson kommer att fortsätta leda detta arbete och rent verksamhetsmässigt knyts Morgan närmare SIF`s utvecklingsavdelning.

 - Vi är jätteglada att ha Morgan närmre oss och ser ett flertal fält där det finns stora synergivinster att hämta, säger Anders Wahlström Utvecklingschef på Svenska Ishockeyförbundet. 

Nollvisionen breddas nu till att behandla ytterligare frågor rörande spelarnas säkerhet.

  • Oerhört glädjande att Nollvisionsprojektet kan fortsätta arbeta med den viktiga frågeställningen kring hjärnskakningsproblematiken och att vi kan arbeta för att upprätthålla de positiva trenderna vi sett över minskade antal hjärnskakningsfall. Även positivt att projektet nu breddas till att omfatta ytterligare frågor rörande spelarnas säkerhet, sammanfattar Morgan Johansson.

Läs mer om Svensk Ishockeys Nollvision >