Reklam
Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Anders Larsson invald i IIHF:s styrelse

Anders Larsson invald i IIHF:s styrelse

Idag beslutade Internationella Ishockeyförbundets kongress i Sankt Petersburg att välja in Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson i sin styrelse.

Efter fem år utan representant tar nu Sverige åter plats i Internationella Ishockeyförbundets högsta beslutande organ.

Idag valdes Anders Larsson in i IIHF:s styrelse efter två års arbete för att nå dit.

– Det är förstås både roligt och viktigt att svensk ishockey återigen tar plats i IIHF:s styrelse. Vi är en av de större ishockeynationerna och det är många frågor som också vi och våra klubbar kommer att möta de kommande åren. För egen del är det så klart en spännande och rolig utmaning och att få bidra med vår kunskap och erfarenhet i att utveckla den internationella ishockeyn, säger Anders Larsson, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet.

Utnämningen av Anders Larsson som ledamot i IIHF:s styrelse är på fem år.

I Internationella Ishockeyförbundets styrelse bereds många principiella frågor och här fattas också beslut som har bäring på den globala ishockeyn.

Eftersom alla IIHF:s medlemsländer har varsin röst på kongressen har Svenska Ishockeyförbundet och Anders Larsson besökt både små som stora hockeynationer de senaste två åren och haft många möten. Utöver det har även flera länder bjudits in till Sverige för att ta del av bland annat vår utvecklingsmodell och utbyte av erfarenheter.

Vid kongressen valdes också Luc Tardif, Frankrike, att efterträda den avgående presidenten Rene Fasel, som varit IIHF:s president i 27 år.

Dessutom utsågs Svenska Ishockeyförbundets tidigare ordförande Christer Englund till Life Member i IIHF.