RF SISU är idrottens egna studieförbund. Deras roll är att stötta föreningarna med utbildnings- och utvecklingsinsatser på både individ- och föreningsnivå. RF SISU är framför allt ett stöd i de frågor som inte är ishockeyspecifika.

Genom RF SISU kan föreningen få stöd att tex: skapa en rekryteringsplan för att få nya spelare eller ledare, utbilda sin styrelse kring föreningskunskap eller jobba med organisationsutveckling. Det kan också handla om att jobba med policyfrågor, få en föreläsning kring idrottsskador eller kost eller stöd i hur föräldrautbildning kan genomföras. 

En hel del av den verksamhet som ni bedriver vid sidan av isen kan genomföras som en sk Lärgrupp. På så sätt tillför ni både pedagogisk kvalitet till verksamheten samt att Lärgruppsverksamheten dessutom genererar ett ekonomiskt utbildningsstöd som kan användas för att få ner kostnaderna på alla tränarutbildningar era tränare ska medverka på. 

RFSISU Östergötland

Senast uppdaterad: 22-09-23 av Karin Ahl