BU1

Ishockeyskola12

Mågrupp

Kursen vänder sig till tränare för ålder upp till U12. Du ska ha genomgått godkänd Grundkurs för att kunna anmäla dig till kursen. Kursen startar efter lunch på fredagen och slutar på söndagen.

Kurstid

Fredag 21 -23 april

Logi

Bokas av deltagaren själv och ingår ej i priset.

Utrustning

Utrustning för ispraktik och fyspraktik. Medtag penna och block alternativt dator för anteckningar.

Närvaro

100% närvaro krävs för godkänd kurs och erhållande av diplom.

Kursavgift

3 000 kronor, vilket inkluderar kost, kursmaterial och föreläsningar. Kursavgiften faktureras respektive förening efter anmälan.

Instruktör/föreläsare

Östergötlands Ishockeyförbund

Senast uppdaterad: 23-02-22 av Karin Ahl