Förtjänsttecken och utmärkelser

1. MEDALJ I GULD.
Förbundets medalj i gediget guld med band utdelas vi speciella tillfällen till person som under långvarig verksamhet ådagalagt synnerliga förtjänster för ishockeyidrotten.

2. HEDERSVAS.
Förbundets vas utdelas till:
A/ Förening, som under minst 20 år nedlagt ett värdefullt arbete för ishockeyidrotten.
B/ Person som under minst 15 år varit ordinarie styrelseledamot i distriktsförbundsstyrelse.
C/ Person som under minst 20 år varit ledamot av distriktsförbunds kommitteér.
D/ Föreningsledare med minst 20 års arbete inom ishockeyidrotten.

3. FÖRTJÄNSTTECKEN.
Förbundets förtjänsttecken utdelas till:
A/ Person som under minst 10 år varit styrelseledamot i distriktsförbundet.
B/ Person som under minst 15 år varit ledamot av distriktsförbunds kommitteér.
C/ Föreningsledare med minst 15 års arbete inom ishockeyidrotten och erhållit distriktsförbundets standar tidigare.

4. BORDSTANDAR.
Förbundets standar tilldelas:
A/ Förening som under minst 15 år nedlagt ett värdefullt arbete för ishockeyidrotten.
B/ Person som under minst 8 år varit styrelseledamot i distriktsförbundsstyrelse.
C/ Person som under minst 10 år varit ledamot av distrikts förbunds kommitteér.
D/ Föreningsledare med minst 15 års arbete inom ishockeyidrotten.
 
5. DIPLOM.
Förbundets diplom utdelas till:
A/ Förening som under minst 10 år nedlagt ett värdefullt arbete för ishockeyidrotten.
B/ Person som under minst 5 år varit ledamot av distriktsförbundsstyrelse.
C/ Person som under minst 8 år varit ledamot av distriktsförbunds kommittéer.
D/ Föreningsledare med minst 8 års arbete inom ishockey idrotten.

6. STYRELSEMÄRKET.
Utdelas till ordinarie styrelseledamot och revisor i Östergötlands Ishockeyförbund.
Utmärkelserna 1, 3 och 4 kan utdelas till person eller organisationer som gagnat Östergötlands ishockey på ett speciellt sätt.
Nr 1, 3 och 6 utdelas av förbundsstyrelsen.
Nr 2, 4 och 5 utdelas av VU.

Förbundsstyrelsen - eller i trängande fall dess VU - äger rätt, om särskilda skäl föreligga, utdela utmärkelser även om vederbörande ej helt uppfyllt ovan angivna kvalifikationer.

Senast uppdaterad: 22-09-22 av Karin Ahl