Domare

Senast uppdaterad: 23-06-15 av Anton Wallgren

Domarkommittén

Niklas Karlsson Ordförande Domarkommittén
Kjell Östlund Vice ordförande
Fredrik Engström Tillsättning & återbudsansvarig
Patric Pettersson DAIF-ansvarig
Mathias Ramberg DAIF-ansvarig
Oscar Burlin Huvuddomareansvarig
Peter Danielsson Huvuddomaransvarig
Tom Samuelsson Linjedomaransvarig