Föreningsutveckling

Föreningsstöd, kontakta Anton Wallgren så kommer han kunna stödja dig och er verksamhet.

Nya överenskommelsen mellan SHL AB och Svenska Ishockeyförbundet är att mer pengar kan slussas till fler inom svensk ishockey i och med en ny modell för utbildningsersättning som införs redan säsongen 2019/2020. Lika viktigt är att SHL också vill ta en mer aktiv roll i en gemensam satsning på regional förbunds- och föreningsutveckling i hela landet.

Hockeykontoren, I vårt fall Region Öst hockeykontor ska vara drivande och stödjande i det utvecklingsarbete som krävs i föreningarna och bland annat verka för fler isbanor och ishallar samt för att behålla ishallar och isytor. Andra uppgifter som genomföra projekt/satsningar beslutade av förbundet inom områdena behålla fler spelare/flick- & damsatsning/domarrekrytering/ledarskapsutbildningar och utbilda föreningarna i hockey anknutna IT-system.

Regionerna och SIF har gemensamt tagit fram en enkät som kommer att skickas till samtliga föreningar, syftet med denna nollmätning är att få en check på vad i förbundsarbetet som fingerar bra och var det finns utvecklingspotential: Det blir också grund för vårt hockeykontors utvecklingsarbete. 

Senast uppdaterad: 23-06-15 av Anton Wallgren
Anton
Anton Wallgren Föreningsutveckling och utbildning