Övergångar

§ 2.24 Övergångar/föreningsbyten

Vi säger nej till övergång/föreningsbyte. Skulle det mot förmodan finnas skäl till ett byte får endast ske under perioden 16 maj – 1 september. Detta gäller barn- och ungdomsspelare. En övergång förutsätter att överenskommelse om föreningsbyte skett i enlighet med vad som sägs i §2.25, att inga skulder finns till lämnade förening, att allt lånat material återlämnats, att lämnande förening att mottagande förening godkänt övergången samt att tillämplig digital blankett fyllts i. Föreningsbyten ska ske genom elektronisk övergång.

 

Kommentar: Vi, såväl förbund som föreningar, är en del av samma ekosystem inom barn- och ungdomsishockeyn. Vi tillsammans måste agera så att varje enskild spelare ges möjligheten att fortsätta spela ishockey, inte bara de som för tillfället kommit längst i sin utveckling. Det måste vi förstå och agera sunt utifrån. Det innebär till exempel att den förståelsen bör finnas med i beslut kring övergångsregler inom respektive SDF. En risk när inte förståelsen för tanken med ekosystem finns med i besluten är att några få föreningar ”plockar” de för stunden bästa spelarna inom en årskull. Detta får ofta till konsekvens att det blir för få spelare kvar i de lag som brandskattas och de spelare som petas i de värvade laget slutar. Vi vet också att spelare som petas sällan går vidare till annan förening. Samtidigt är det viktigt att se till det enskilda barnets bästa vid hanteringen av övergångsärenden, det gemensamma målet ska vara att spelaren ges möjligheten att fortsatt spela ishockey.

Föreningsbyten/Övergångar för herrar division 4 upplandsserien följer region öst seriebestämmelser.  

§ 2.25 Regler och förhållningssätt vid föreningsbyte och provträning/spel

a) Om spelare/vårdnadshavare kontaktar ny förening/lag direkt med förfrågan om spelplats alternativt provträning/spel, ska sådan diskussion omedelbart avvisas med anmaning till vårdnadshavaren att istället kontakta moderföreningens sportchef/ungdomsansvarig och följa nedan process. Sportchefen/ungdomsansvarige i den tillfrågade föreningen ska också ta kontakt med moderföreningens sportchef för att informera om att förfrågan om övergång gjorts.

b) Spelare som vill spela i ny förening ska via vårdnadshavare fylla i en digital blankett som finns KLICKA HÄR och skicka den till den person i klubben som är ansvarig för övergångar, normalt sportchefen. Sportchefen ska sedan ta kontakt med vårdnadshavaren för en diskussion kring orsaker och förutsättningar för fortsatt spel i föreningen. Sportchefen/ungdomsansvarige ska också skicka blanketten till foreningsbyte@upplandshockey.se på Upplands Ishockeyförbund för information.

c) Om nuvarande förening anser att en övergång kan godkännas, ska sportchefen ta kontakt med sportchefen i den förening till vilken spelaren vill byta samt skicka blanketten ifråga.

d) Eventuellt föreningsbyte får endast ske i undantagsfall och när föreningarna är överens.

e) Det åligger båda föreningarnas sportchefer att bidra till en konstruktiv dialog. När överenskommelse träffats bör detta för undvikande av framtida meningsskiljaktigheter bekräftas skriftligt till exempel via email. I dialogen mellan sportcheferna ska hänsyn tas till om övergång leder till att moderföreningen riskerar att förlora ett helt lag p.g.a. för få spelare. Hänsyn ska också tas till hur tillkommande spelare påverkar sammansättningen av mottagande förenings lag såväl socialt som möjlighet att tillgodose speltid och träningsmöjligheter för befintliga spelare.

f) Om spelare efter provträning/spel vill byta förening, ska under förutsättning av att ovan process följts moderföreningen skriva på övergångshandlingar.

g) Förening och enskilda lag inom förening får inte annonsera eller på annat sätt försöka locka över spelare till sin förening. Undantag är marknadsföring av Hockeyskola eller nybörjarverksamhet. får marknadsföra sin verksamhet.

h) Alla föreningar ska inför varje säsong skriftligt till Upplands Ishockeyförbund meddela vem i föreningen på nivå motsvarande ordförande eller sportchef som är ansvarig (enligt §2.3) för spelarövergångar och som är ansvarig för att dels se till att ovan process följs, dels se till att samtliga ledare känner till denna process. Ledarna ska i sin tur informera spelare och vårdnadshavare om hur eventuella övergångar ska ske.

 

 

När en övergång är processad av Upplands Ishockeyförbund så söks den sedan genom TSM. 

Senast uppdaterad: 23-06-15 av Anton Wallgren