Reklam
    Hem / Domare / Regelboken

Regelboken

Regelboken och Case book finns nu tillgängliga för nedladdning. Följ länkarna till höger. 

Aktuella regelböcker

IIHFs regelbok för internationell ishockey 2018-2022 (PDF)
Sammanfattning av regeländringar inom internationell ishockey 2018-2022. (PDF)
Populärversionen av regelboken 2018-2022 (PDF) *
Regelbok för rekreationsishockey (PDF) **

* Populärversionen är en förkortad version av den officiella regelboken som innehåller de viktigaste reglerna.
** Regelbok för rekreationsishockey är ett komplement till den officiella regelboken.