Reklam
    Hem / Domare / 2019-2020 / Domarutredning inom svensk ishockey

Domarutredning inom svensk ishockey

"Siffrorna vi ser påvisar dels en stor brist och akut situation att kunna genomföra befintliga matcher på alla nivåer i verksamheten"

Utan domare, ingen match. Men svensk ishockey ser just nu en nedåtgående kurva av antal domare i relation till antal matcher som spelas. Därför fastslogs, under förbundsmötet 2019, att göra en övergripande utredning av domarverksamheten. Hur går utredningen?

Svenska Ishockeyförbundet har under varje säsong presenterat en rekryteringsprogos till respektive distriktsförbund utifrån planerade aktiviteter. Under de senaste säsongerna har en nedåtgående kurva av antal domare i relation till antal matcher som spelats identifierats. Hans Ljunggren, projektledare för domarutredningen, utvecklar nedan.

- Siffrorna vi ser påvisar dels en stor brist och akut situation att kunna genomföra befintliga matcher på alla nivåer i verksamheten. Men det är såklart också en indikation på en framtida utmaning i kvalitet på domare i våra högsta serier, säger Hans.

 

Fokus på samverkan

Motionen till domarutredningen initierades av Region norr som påvisade just en växande problematik i kopplingen mellan kvalitativa samt kvantitativa delar av domarverksamheten, från bredd till yttersta elit. Därför är också många delaktiga i utredningen och man tar också hänsyn till hur andra förbund jobbar.

- Det här är en utredning som spänner mellan bredd och yttersta elit och därför är många delar av svensk ishockey representerade. Svenska Ishockeyförbundets olika avdelningar och funktioner, alla ligaorganisationerna och samtliga distriktsförbund och regionala domarverksamheter medverkar. Det är en otroligt viktig del eftersom vi vill att den genomarbetade utredningen ska spegla hela svensk ishockey, då måste vi arbeta tillsammans. En annan nyckelfaktor är att se till hur andra förbund arbetar, exempelvis Svenska Fotbollförbundet, fortsätter Hans.

 

En grund för framtiden

Resultatet av utredningen kommer att lägga grunden för framtida strategiska och operative beslut kopplat till domarverksamheten. En hållbar och kvalitativ verksamhet från bredd till elit.

- Målet är såklart att kunna säkerställa en hållbar och kvalitativ verksamhet som lever upp till svensk ishockeys ambition att bli världens bästa, inom alla delar. Sedan kommer vi självklart att behöva vrida och vända på saker under tidens gång för att landa i konkreta åtgärder och aktiviteter som behövs för att nå våra mål, avslutar Hans.

Utredningsarbetet avslutas hösten 2020 och kommer därefter att presenteras för Svenska Ishockeyförbundets styrelse. Tillsammans med förbundets kansli planeras sedan vilka åtgärder som operativt och strategiskt bör genomföras.