Reklam
    Hem / Domare / 2020-2021 / Fokus på spelarnas säkerhet i nya regelboken

Fokus på spelarnas säkerhet i nya regelboken

Spelregler inom svensk hockey är en av delarna som skapar intresse och diskussion. Inför säsongen 2020/2021 är regelboken uppdaterad och domaransvarig Joel Hansson går igenom vilka ändringar som är gjorda.

Att arbeta fram nya spelregler för svensk hockey är ett stort jobb och involverar många personer. Distrikt, ligaorganisationer, tränare, ledare samt utvecklingsavdelningen på Svenska Ishockeyförbundet har alla varit involverade i arbetet för att ta fram de nya spelreglerna.

- Vi har en regelbok som täcker all hockey från barn-och ungdomshockey till SHL-nivå så då är det helt naturligt att vi har många som är med och tycker till. Vi alla har förmånen att arbeta med en idrott som ändras, för hockeyn är alltid under förändring. Spelet utvecklas hela tiden och då måste vi också utveckla och se över våra spelregler. Därför är det också så viktigt att vi är många som är inblandade i ett sådant arbete, säger Joel Hansson, domaransvarig hos Svenska Ishockeyförbundet.

 

Regelförändringar inför kommande säsong

Ser man tillbaka några år så har trenden varit att införa ganska många regeländringar inför en ny säsong. Inför säsongen 2020/2021 är det bara sex regeländringar som sker i regelboken. Tre av ändringarna är dessutom gamla regler som man nu väljer att gå tillbaka till.

- Vi har gemensamt insett att när vi haft goda intentioner om regeländringar så har vi inte riktigt kunnat leva upp till dom. Kanske har det varit svårt för ledare och spelare att anpassa sig till de nya spelreglerna, ibland svårt för domarna att vara konsekventa i bedömningar. Vi har helt enkelt inte kunnat leva upp till andemeningen som vi hade tänkt oss och då har vi ingen prestige i att göra en regelförändring och gå tillbaka till något som fungerade bättre, säger Joel.

 

Spelarnas säkerhet på agendan

Fokus i de nya regeländringarna har handlat om spelarnas säkerhet. Spelare, ledare och fans kommer att märka av det ökade fokuset under säsongen, menar Joel.

- Vi har jobbat med SICO, ligaorganisationerna och distrikt i den här frågan. Det är en otroligt viktig del, hela vägen från ungdomshockeyn till yttersta elit och något vi kommer att jobba aktivt med. Det handlar framför allt om halsskydd och tandskydd som är två väldigt små utrustningsdelar men som ändå vållar mycket diskussion och debatt. Jag tror egentligen inte att det handlar om själva regeln utan om attityder och normer kopplat till det här. Men det man måste komma ihåg är att du som spelare inte bara ska kunna spela just den enskilda matchen, du ska kunna spela under en längre tid utan att bli skadad för att du inte bär skyddsutrustningen som krävs.

 

Inspel från svensk ishockeys nollvision

I arbetet med just fokus kring spelarnas säkerhet sker också en nära dialog med Svensk ishockeys nollvision, ett projekt som jobbar med förebyggande åtgärder kopplat till hjärnskakningsproblematiken i svensk ishockey.

- Projekt nollvision är ett jätteviktigt arbete för hela svensk ishockey och såklart även för oss. Hur kan vi anpassa spelregler för att främja ett spel som minimerar risken för hjärnskakning? Det är klart att det är en utmaning eftersom ishockeyn är en kontaktsport men det finns vissa saker vi kan göra.

- En del av det är att jobba med attityden just kring tacklingar där spelare utdelar en tackling som skadar en motspelare. Om laget ställer sig upp i båset, hetsar och skriker på spelare som uppmuntran till detta kommer domaren att kunna dela ut ett lagstraff. Det är ett inspel som kommit från Projekt nollvision, helt enkelt för att jobba förebyggande i hjärnskakningsfrågan, säger Joel.

 

Målvaktsfrågan alltid aktuell

Diskussionen om målvakter och målgård är alltid aktuell. Även här kommer det att ske ändringar som också ska underlätta för att föra statistik kring hjärnskakningar kopplat till när målvakter blir pååkta av spelare.

- När vi började med arbetet kring spelregler tillsammans med en stor grupp målvaktstränare förra året insåg vi att vårt regelverk inte var i takt med hur målvaktstränare jobbar med taktik och spelsätt med sina målvakter. Vi hoppas nu att det nya regelverket ska bli ett verktyg för att hitta mellanvägar där alla kan utveckla sina delar och att vi synkar.

- Det vi aktivt gör inför nästa säsong är att lägga till ett matchstraff för goaltender interferece. Jag tror egentligen inte att vi sett en ökning av sådana händelser men vår förhoppning är att vi, på ett bättre sätt, kan föra statistik kring de fall vi har. Alltså när det händer, hur ofta, på vilka nivåer och i vilka matcher. Vi har absolut sett att vi haft fall av hjärnskakningar kopplat till just pååkning av målvakter så därför känns det bra att kunna föra den här statistiken.

 

Se när Fredrik Warg träffar domaransvarig Joel Hansson för att prata om regelförändringarna här. Kan du inte se videon i spelaren? Klicka här.

 

 

Nedan följer de sex regelförändringar som sker inför säsongen 20/21. Regelboken för säsongen 2020/2021 släpps i månadsskiftet maj/juni.

 

Regel 5.3 - Målvakt

Förslag framtaget av: Stockholms ishockeyförbunds domarkommitté – Emma Karlsson
Ändring: Den extra icke ombytta tredjemålvakten får vistas i spelarbåset som ledare (ej
ombytt i målvaktsutrustning).

Kommentar: Förändring som underlättar inkludering av hela truppen i synnerhet i yngre

åldrar på tävlingar såsom TV-pucken eller U16 SM.

Nuvarande regeltext

Tredjemålvakten får vistas i omklädningsrummet eller i de allmänna publikutrymmena, men

inte i spelarbåset. Syftet med denna begränsning är att målvakten inte på något sätt ska

kunna involveras i matchen, samt att det ska vara tydligt när målvakten träder in i spel (när

även andramålvakten har utgått ur matchen).

Förslag till ny regeltext

Tredjemålvakten får vistas i omklädningsrummet eller i de allmänna publikutrymmena. Om

tredjemålvakten vistas i spelarbåset ska denne vara ombytt som ledare för att tydligt

avskiljas från de i matchen deltagande spelarna. Tredjemålvakten får inte vistas i spelarbåset

om detta innebär att laget överskrider det maximala antalet ledare.

 

Regel 12 – Utrustning

Förslag framtaget av: Svenska Ishockeyförbundet – Joel Hansson

Ändring: Justera regelverket kring felaktig utrustning avseende specifikt halsskydd och

tandskydd.

SHL & Hockeyallsvenskan (utifrån kollektivavtalet med Sico/Unionen): Ej utvisning, istället

rapport till administrerande förbund och till respektive ligaorganisation för vidare arbete

utifrån arbetsmiljölagen.

Övriga serier:

a) Hals- eller tandskydd bärs felaktigt – varning på laget och därefter Misconduct penalty.

b) Hals- eller tandskydd bärs inte alls – Game misconduct penalty

Kommentar: Förslaget är framtaget i samråd med SHL, HA och SICO och återspeglas i det

kollektivavtal som tecknas mellan SICO och elitligorna. I övriga serier där spelarna i större

utsträckning är icke-professionella behövs en annan typ av regelverk.

Nuvarande regeltext

Ett lag som låter spelare deltaga i spelet i strid mot regeln om halsskydd/tandskydd ska

rapporteras till administrerande förbunds tävlingsorgan. Spelaren ska ej utvisas eller avvisas.

Förslag till ny regeltext

Om en spelare deltar i spel eller ställer upp för nedsläpp med halsskyddet felaktigt fastsatt

eller med tandskyddet buret på ett felaktigt sätt ska spelaren avvisas från isen antingen

direkt (om spelet inte har hunnit starta) eller i nästkommande spelstopp (om förseelsen

upptäcks under pågående spel). Spelaren ska inte tillåtas återvända i spel förrän utrustningen har korrigerats och godkänts av domaren. Laget ska varnas. Vid en andra förseelse av någon spelare i samma lag under samma match ska felande spelare ådömas

Misconduct penalty.

Om en spelare deltar i spel eller ställer upp för nedsläpp utan halsskydd eller utan tandskydd

ska spelaren ådömas Game Misconduct penalty.

Specifikt för SHL och HockeyAllsvenskan: Alla förseelser gällande halsskydd och tandskydd

ska rapporteras till administrerande förbund och till berörd ligaorganisation för vidare

åtgärd. Ingen utvisning eller varning ska utdömas och ingen spelare ska avvisas.

 

Regel 23 - Straffslag

Förslag framtaget av: SIF/HA – Björn Wettergren

Ändring: Återinföra att ett straffslag ska avvaktas till dess att felande lag har kontroll på

pucken.

Kommentar: Nuvarande regel att inte avvakta straffslag avviker från IIHF och därtill är den

svårtolkad för domarna.

Nuvarande regeltext

Ett straffslag ska aldrig avvaktas så länge felande lags målvakt är i en normal position att

försvara friläget. Om domaren bedömer att ett straffslag ska utdömas ska spelet stoppas

omedelbart.

Förslag till ny regeltext

Ett straffslag ska utdömas på samma sätt som en utvisning där domaren avvaktar

spelstoppet med höjd arm till dess att felande lag får kontroll över pucken. Om icke felande

lag under denna avvaktning ges möjlighet till ett icke obehindrat avslut ska utvisning

utdömas istället för straffslag.

 

Regel 67 – Goaltender interference

Förslag framtaget av: SIF/HA – Björn Wettergren

Ändring: Addera möjligheten att utdöma 5+GM samt MP för förseelser som faller under

goaltender interference.

Kommentar: Likrikta möjligheterna till att bestraffa situationer där målvakter utsätts för

vårdslös eller våldsamt/obehärskat våld.

Nuvarande regeltext

Mindre straffet – Mindre straffet ska ådömas den spelare som bryter mot denna regel.

Förslag till ny regeltext

Mindre straffet – Mindre straffet ska ådömas den spelare som bryter mot denna regel.

Större straffet – Större straffet ska ådömas den spelare som på ett vårdslöst sätt bryter mot

denna regel. Större straffet innebär även ett automatiskt game misconduct penalty.

Match penalty – Match penalty ska ådömas den spelare som på ett våldsamt eller

obehärskat sätt bryter mot denna regel, samt den spelare som avsiktligt försöker skada en

motståndare.

 

Regel 77 – Nedsläpp

Förslag framtaget av: SHL – Tomas Thorsbrink

Ändring: Nedsläpp på mittpunkten ska enbart ske vid följande tillfällen;

- Periodstart

- Efter mål

- Vid felaktig icingavblåsning

- Vid för tidigt målvaktsbyte

Övriga situationer ska nedsläpp ske på övriga punkter.

Kommentar: Förenklar valet av nedsläppspunkt och där bedömningarna blir mer likriktade.

Följer IIHF.

Nuvarande regeltext

Plats för nedsläpp – Alla nedsläpp ska ske på någon av de nio nedsläppspunkterna.

Om inte annat föreskrivs i denna regelbok ska nedsläppet ske på närmsta nedsläppspunkt i

den zon pucken befann sig vid spelstoppet och där felande lag inte får någon spelmässig

fördel.

Förslag till ny regeltext

Plats för nedsläpp – Alla nedsläpp ska ske på någon av de nio nedsläppspunkterna.

Om inte annat föreskrivs i denna regelbok ska nedsläppet ske på närmsta nedsläppspunkt i

den zon pucken befann sig vid spelstoppet och där felande lag inte får någon spelmässig

fördel. Nedsläpp på mittpunkten ska endast ske vid periodstart, efter mål, vid felaktig

icingavblåsning och vid för tidigt målvaktsbyte.

 

Regel 80 - Icing

Förslag framtaget av: Tomas Thorsbrink - SHL

Ändring: Återinföra att vid 50/50 situationer i samband med aktiv icing så ska spelet stoppas.

Kommentar: Att återgå till den tidigare bedömningen som även är i linje med IIHF. Detta är

även önskat av SICO då man menar att det skulle öka spelarnas säkerhet.

Nuvarande regeltext

Om det föreligger ett race som är så jämt att linjedomarna inte kan avgöra vem som är i bäst

position att nå pucken när den förste spelaren når den tänkta linjen mellan

nedsläppspunkterna ska icingen slås av.

Förslag till ny regeltext

Om det föreligger ett race som är så jämt att linjedomarna inte kan avgöra vem som är i bäst

position att nå pucken när den förste spelaren når den tänkta linjen mellan

nedsläppspunkterna ska icing dömas.