Reklam
    Hem / Domare / 2020-2021 / Nordiska länderna vill utmana attityder och normer

Nordiska länderna vill utmana attityder och normer

För första gången samlas de nordiska länderna för att jobba med rekrytering på domarsidan, genom att utmana attityder och normer inom ishockeyn.

För första gången samlas de nordiska länderna för att jobba med rekrytering på domarsidan, genom att utmana attityder och normer inom ishockeyn. Projektet går under namnet This girl can och är delfinansierat genom IIHF och grow the game funds och ska sträcka sig över 4 år.

Länderna som deltar i projektet är Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Svensk ishockey, precis som de andra nordiska länderna, ser en stor ökning av antal flickor som börjar spela ishockey. Men att rekrytera tjejer till domaryrket är svårare, menar Joel Hansson, domaransvarig på Svenska Ishockeyförbundet.

- Alla länder ser en ökning i antal tjejer som börjar spela hockey, men det står inte i relation till hur tillväxten på domarsidan ser ut. Även om verksamheterna i de olika länderna skiljer sig åt en del så ser vi ändå att kärnan i problematiken till stor del handlar om normer och attityder i våra verksamheter. Vi hittade helt enkelt gemensamma nämnare som vi kan ta med oss framåt i projektet för att jobba med att rekrytera och behålla, säger Joel.

 

Utmana normer och attityder

Inom svensk ishockey är två procent av de aktiva domarna kvinnor. När projektet sammanfattas om fyra år är målsättningen att svensk hockeys rekryteringskurva ska peka uppåt.

- Det man ska ha med sig är att faktumet att endast två procent av våra aktiva domare är kvinnor medför att vi har en bransch som är mansdominerad och då finns det normer och attityder som kommer med det. Därför kommer vi nu att jobba aktivt för att skapa en miljö som är attraktiv även om du i dagsläget inte tillhör den befintliga normen. Vi vill verkligen arbeta för att fler tjejer ska få chansen att utöva världens roligaste idrott, säger Joel.

Det är första gången ett internationellt projekt med inriktning på rekrytering genomförs och för svensk del hoppas man nu att samarbetet kan bli inspiration för en framtida modell för andra nationsförbund. En stor del av arbetet kommer att fokuseras på att jobba med jargong, förhållningssätt och attityder inom ishockeyn.

- Vi är ett av de största förbunden i det här arbetet, både till antal och ekonomiska förutsättningar. Med det sagt så är jag övertygad om att svensk ishockey har mycket att lära av andra nationer och hur de bedriver goda utvecklingsmiljöer. Om vi genom det här arbetet dessutom kan skapa en modell som fler nationsförbund kan använda sig av vore det extra roligt, säger Joel.

 

Uppstart i oktober

Med anledning av Coronapandemin har projektet hittills bara kunnat smygstarta men förhoppningen är att genomföra en ordentlig uppstart i oktober 2020. Fokus för projektet är miljön som de aktiva möter i de olika medverkande länderna och vilka aktiviteter som projektet ska fokusera på framöver. Stina Nilsson, domaransvarig på damsidan är delaktig i projektet från Svenska Ishockeyförbundet.

- Det känns otroligt roligt att vi får jobba med den här frågan så brett och över landsgränser för att inhämta stöd och inspiration från andra. Senaste säsongerna har vi försökt att jobba mer ingående med frågorna men att nu även hitta gemensamma former och ekonomisk grund att stå på hoppas vi kommer att ta vårt arbete rekrytering av tjejer till nya nivåer i Sverige, säger Stina Nilsson, domaransvarig på damsidan på Svenska Ishockeyförbundet.

 - Det kortsiktiga målet med projektet är att vi kan se tillbaka om fyra år och konstatera att vi blivit fler kvinnor på domarsidan inom svensk ishockey. Men alla länder är också samlade kring ett långsiktigt mål, att skapa en utvecklingsmiljö där alla känner sig välkomna, avslutar Joel.