Reklam
    Hem / Svensk ishockey / SIF kommenterar

SIF kommenterar

Svenska Ishockeyförbundet kommenterar med anledning av det ärende om sexuellt ofredande med koppling till Svenska Ishockeyförbundet som nu gått vidare till åtal.

Med anledning av det ärende om sexuellt ofredande med koppling till Svenska Ishockeyförbundet som nu gått vidare till åtal kommenterar Svenska Ishockeyförbundet nedan:

  • Svenska Ishockeyförbundet står bakom att en polisanmälan görs i de fall det finns misstankar om att brott har begåtts. Förbundet har en strikt nolltolerans och tar kraftigt avstånd från den här typen av händelser. Vi ser allvarligt på sådana händelser och även att förbundet figurerar i ett sådant sammanhang. Vi ska vara en trygg och säker arbetsplats för alla som arbetar här och om människor upplever någonting annat ska förbundet som arbetsgivare aktivt agera
  • Svenska Ishockeyförbundet kan och ska inte föregripa resultatet av ärendet utan inväntar domstolens dom. Det är upp till domstolen att ta ställning till huruvida det som skett är brottsligt. I rollen och ansvaret som arbetsgivare vidtogs i anslutning till händelsen en intern utredning. Förbundet har också intagit en stödjande roll i förhållande till den person som kan ha utsatts för brott och har agerat för att skapa en fungerande arbetssituation för denne. Vi behöver såklart ställa oss frågan om vi hade kunnat agera mer kraftfullt i situationen, detta utifrån var frågan har hamnat i dag. Samtidigt har vi som arbetsgivare varit ytterst måna om att inte ta rollen som polis, åklagare eller domstol, särskilt i ett fall som detta där det rör sig om anställda personer i förbundet.
  • Som tidigare kommunicerats är den misstänkte personen inte längre kopplad till Svenska Ishockeyförbundets verksamhet.
  • Med anledning av de frågor som ställts kring den informationsassistent som avslutat sin anställning hos Svenska Ishockeyförbundet vill vi vara tydliga med att den personen slutat hos oss inte har något att göra med att denne gjorde en polisanmälan.