Reklam

Stipendier

I menyn till vänster, eller genom att klicka på länkarna nedan, kan du läsa mer om de stipendier du kan ansöka om.

Allmäna arvsfonden stödjer ideella organisationer och andra frivilliga sammanslutningar som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionshinder på deras egna villkor.

Mikael Victorys Stipendium är ett stipendium som delas ut årligen till en linjedomare av Elitdomarföreningen i samarbete med Reebok/CCM Hockey.

Helge Berglunds stipendiestiftelses ändamål är att till ungdomar inom idrottsrörelsen lämna understöd för att bereda dem tillfälle till utbildning och undervisning vid inhemska eller utländska idrottshögskolor eller därmed jämförliga undervisningsanstalter.

Du hittar även information om de olika möjligheterna att erhålla anslag, bidrag och material här.